BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm tuần hoàn nước nóng WILO Star-RS15/6

Công suất : 84w/61w/43w

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 67 lít/phút

Cột áp : 5.8 m

 

Máy bơm tuần hoàn nước nóng Wilo PH-2200Q

Công suất : 2200Q

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 500 lít/phút

Cột áp : 30 m

 
14,298,000 vnđ

Máy bơm tuần hoàn nước nóng Wilo PH-1500Q

Công suất : 1500W

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 420 lít/phút

Cột áp : 25 m

 
12,684,000 vnđ

Máy bơm tuần hoàn nước nóng Wilo PH-401E

Công suất : 400W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 271 lít/phút

Cột áp : 19 m

 
7,992,000 vnđ

Máy bơm tuần hoàn nước nóng Wilo PH-400E

Công suất : 400W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 316 lít/phút

Cột áp : 16 m

 
7,751,000 vnđ

Máy bơm tuần hoàn nước nóng Wilo PH-254E

Công suất : 250W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 110 lít/phút

Cột áp : 15 m

 
3,629,000 vnđ

Máy bơm tuần hoàn nước nóng Wilo PH-251E

Công suất : 250W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 300 lít/phút

Cột áp : 7.5 m

 
4,999,000 vnđ

Máy bơm tuần hoàn nước nóng Wilo PH-123E

Công suất : 120W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 170 lít/phút

Cột áp : 5 m

 
3,606,000 vnđ

Máy bơm tuần hoàn nước nóng Wilo PH-101E

Công suất : 100W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 140 lít/phút

Cột áp : 4.5 m

 
3,183,000 vnđ

Máy bơm tuần hoàn nước nóng Wilo PH-045E

Công suất : 40W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 48 lít/phút

Cột áp : 3.5 m

 
1,407,000 vnđ