BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Bình tích áp Varem 1000 Lít 16 Bar

Model : Varem 1000 Lít 16 Bar

Thể tích : 1000 Lít

Áp suất : 16 Bar

 
62,668,000 vnđ

Bình tích áp Varem 750 Lít 16 Bar

Model : Varem 750 Lít 16 Bar

Thể tích : 750 Lít

Áp suất : 16 Bar

 
38,297,000 vnđ

Bình tích áp Varem 500 Lít 16 Bar

Model : Varem 500 Lít 16 Bar

Thể tích : 500 Lít

Áp suất : 16 Bar

 
29,314,000 vnđ

Bình tích áp Varem 300 Lít 16 Bar

Model: Varem 300 Lít 16 Bar

Thể tích: 300 Lít

Áp suất: 16 Bar

 
18,069,000 vnđ

Bình tích áp Varem 200 Lít 16 Bar

Model : Varem 200 Lít 16 Bar

Thể tích : 200 Lít

Áp suất : 16 Bar

 
14,831,000 vnđ

Bình tích áp Varem 100 Lít 16 Bar

Model: Varem 100 Lít 16 Bar

Thể tích: 100 Lít

Áp suất: 16 Bar

 
8,703,000 vnđ

Bình tích áp Varem 50 Lít 16 Bar

Model: Varem 50L 10Bar

Thể tích: 50L

Áp lực: 16 Bar

 
5,222,000 vnđ