BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Bình tích áp Varem 1000 Lít 16 Bar

Model : Varem 1000 Lít 16 Bar

Thể tích : 1000 Lít

Áp suất : 16 Bar

 
56,971,080 vnđ

Bình tích áp Varem 750 Lít 16 Bar

Model : Varem 750 Lít 16 Bar

Thể tích : 750 Lít

Áp suất : 16 Bar

 
34,815,600 vnđ

Bình tích áp Varem 500 Lít 16 Bar

Model : Varem 500 Lít 16 Bar

Thể tích : 500 Lít

Áp suất : 16 Bar

 
26,649,420 vnđ

Bình tích áp Varem 300 Lít 16 Bar

Model: Varem 300 Lít 16 Bar

Thể tích: 300 Lít

Áp suất: 16 Bar

 
16,426,640 vnđ

Bình tích áp Varem 200 Lít 16 Bar

Model : Varem 200 Lít 16 Bar

Thể tích : 200 Lít

Áp suất : 16 Bar

 
13,483,070 vnđ

Bình tích áp Varem 100 Lít 16 Bar

Model: Varem 100 Lít 16 Bar

Thể tích: 100 Lít

Áp suất: 16 Bar

 
7,912,650 vnđ

Bình tích áp Varem 50 Lít 16 Bar

Model: Varem 50L 10Bar

Thể tích: 50L

Áp lực: 16 Bar

 
4,747,590 vnđ