BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang NTP...

Công suất: 30 HP

Cột áp: 25 m

Lưu Lượng: 3560 L/P

Điện áp: 380V

 
67,980,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang NTP...

Công suất: 25 HP

Cột áp: 25 m

Lưu Lượng: 4000 L/P

Điện áp: 380V

 
57,360,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang NTP...

Công suất: 25 HP

Cột áp: 35 m

Lưu Lượng: 3560 L/P

Điện áp: 380V

 
57,360,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang NTP...

Công suất: 25 HP

Cột áp: 35 m

Lưu Lượng: 3600 L/P

Điện áp: 380V

 
57,360,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang NTP...

Công suất: 20 HP

Cột áp: 20 m

Lưu Lượng: 3510 L/P

Điện áp: 380V

 
41,430,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang NTP...

Công suất: 20 HP

Cột áp: 25 m

Lưu Lượng: 2640 L/P

Điện áp: 380V

 
41,430,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang NTP...

Công suất: 15 HP

Cột áp: 15 m

Lưu Lượng: 2605 L/P

Điện áp: 380V

 
35,050,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang NTP...

Công suất: 15 HP

Cột áp: 25 m

Lưu Lượng: 1960 L/P

Điện áp: 380V

 
35,050,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang NTP...

Công suất: 15 HP

Cột áp: 25 m

Lưu Lượng: 1735 L/P

Điện áp: 380V

 
35,050,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang NTP...

Công suất: 10 HP

Cột áp: 20 m

Lưu Lượng: 1840 L/P

Điện áp: 380V

 
27,620,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang NTP...

Công suất: 7.5 HP

Cột áp: 15 m

Lưu Lượng: 1630 L/P

Điện áp: 380V

 
24,430,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang NTP...

Công suất: 5 HP

Cột áp: 15 m

Lưu Lượng: 720 L/P

Điện áp: 380V

 
15,350,000 vnđ