BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

MÁY THỔI KHÍ TSURUMI RSR-50

 Model: RSR-50

Cỡ nòng: 50 mm

 

MÁY THỔI KHÍ TSURUMI RSR-65

 Model: RSR-65

Cỡ nòng: 65 mm

 

MÁY THỔI KHÍ TSURUMI RSR-80

 Model: RSR-80

Cỡ nòng: 80 mm

 

MÁY THỔI KHÍ TSURUMI RSR-100

 Model: RSR-100

Cỡ nòng: 100 mm

 

MÁY THỔI KHÍ TSURUMI RSR-125

 Model: RSR-125

Cỡ nòng: 125 mm

 

MÁY THỔI KHÍ TSURUMI RSR-150

 Model: RSR-150

Cỡ nòng: 150 mm

 

MÁY THỔI KHÍ TSURUMI TSR2-50

 Model: TSR2-50

Cỡ nòng: 50 mm

 

MÁY THỔI KHÍ TSURUMI TSR2-65

 Model: TSR2-65

Cỡ nòng: 65 mm

 

MÁY THỔI KHÍ TSURUMI TSR2-80

 Model: TSR2-80

Cỡ nòng: 80 mm

 

MÁY THỔI KHÍ TSURUMI TSR2-100

 Model: TSR2-100

Cỡ nòng: 100 mm

 

MÁY THỔI KHÍ TSURUMI TSR2-125

 Model: TSR2-125

Cỡ nòng: 200 mm

 

MÁY THỔI KHÍ TSURUMI TSR2-150

 Model: TSR2-150

Cỡ nòng: 150 mm

 

MÁY THỔI KHÍ TSURUMI TSR2-200

 Model: TSR2-200

Cỡ nòng: 200 mm