BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khuyến Mãi Siêu Hot - Combo Máy Bơm Nước Gia Đình Wilo Giá Cực Sốc

Máy thổi khí Taiko SSR-50 (0.75 kw)

Model : SSR-50 

Công suất : 0.75 kw

 

Máy thổi khí Taiko SSR-100A (15 kw)

Model : SSR-100A

Công suất : 15 kw

 

Máy thổi khí Taiko SSR-100A (11 kw)

Model : SSR-100A 

Công suất : 11 kw

 

Máy thổi khí Taiko SSR-100A (7.5 kw)

Model :  SSR-100A

Công suất : 7.5 kw

 

Máy thổi khí Taiko SSR-100A (5.5 kw)

Model : SSR-100A

Công suất : 5.5 kw

 

Máy thổi khí Taiko SSR-100A (4 kw)

Model : SSR-100A 

Công suất : 4 kw

 

Máy thổi khí Taiko SSR-100A (3 kw)

Model : SSR-100A

Công suất : 3 kw

 

Máy thổi khí Taiko SSR-80A (7.5 kw)

Model : SSR-80A 

Công suất : 7.5 kw

 

Máy thổi khí Taiko SSR-80A (5.5 kw)

Model : SSR-80A

Công suất : 5.5 kw

 

Máy thổi khí Taiko SSR-80A (4 kw)

Model : SSR-80A 

Công suất : 4 kw

 

Máy thổi khí Taiko SSR-80A (3 kw)

Modlel : SSR-80A

Công suất : 3 kw

 

Máy thổi khí Taiko SSR-80A (2.2 kw)

Model : SSR-80A 

Công suất : 2.2 kw

 

Máy thổi khí Taiko SSR-65A (5.5 kw)

Model : SSR-65A 

Công suất : 5.5 kw

 

Máy thổi khí Taiko SSR-65A (4 kw)

Model : SSR-65A 

Công suất : 4 kw

 

Máy thổi khí Taiko SSR-65A (3 kw)

Model :  SSR-65A

Công suất : 3 kw

 

Máy thổi khí Taiko SSR-65A (2.2 kw)

Model : SSR-65A 

Công suất : 2.2 kw

 

Máy thổi khí Taiko SSR-65A (1.5 kw)

Model : SSR-65A 

Công suất : 1.5 kw

 

Máy thổi khí Taiko SSR-65A (1.1 kw)

Model : SSR-65A 

Công suất : 1.1 kw