BÁO GIÁ 0909.228.217

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms.Lý
  Ms.Lý
 • 028.38.612.116 - 0909.228.373
 • Mr.Hải
  Mr.Hải
 • 028.38.612.117 - 0909.228.217

  Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

  Công suất : 4HP/3KW

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng max :  150-450 L/P

  Tổng cột áp : 55-28 m

   
  5,939,000 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

  Công suất : 3HP/2.2KW

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng max :  150-450 L/P

  Tổng cột áp : 45-20 m

   
  5,172,000 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

  Công suất : 3HP/2.2KW

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng max :  30-180 L/P

  Tổng cột áp : 70-30 m

   
  4,717,000 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

  Công suất : 3HP/2.2KW

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng max :  30-180 L/P

  Tổng cột áp : 70-30 m

   
  5,674,000 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

  Công suất : 2HP/1.5KW

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng max :  30-180 L/P

  Tổng cột áp : 45-25 m

   
  4,333,000 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

  Công suất : 2HP/1.5KW

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng max :  30-180 L/P

  Tổng cột áp : 45-25 m

   
  4,669,000 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

  Công suất : 1HP/0.75KW

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng max :  33 - 120 L/P

  Tổng cột áp : 53 - 24 m

   
  3,180,000 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

  Công suất : 1HP/0.75KW

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng max :  33 - 120 L/P

  Tổng cột áp : 53 - 24 m

   
  3,520,000 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

  Công suất : 1HP/0.75KW

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng max :  33 - 117 L/P

  Tổng cột áp : 36 - 13 m

   
  2,945,000 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

  Công suất : 1HP/0.75KW

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng max :  10 - 60 L/P

  Tổng cột áp : 55 - 25 m

   
  2,650,000 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

  Công suất : 1HP/0.75KW

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng max :  10 - 60 L/P

  Tổng cột áp : 55 - 25 m

   
  2,945,000 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

  Công suất : 0.5HP/0.37KW

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng max :  20 - 60 L/P

  Tổng cột áp : 27-14 m

   
  2,298,000 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

  Công suất : 0.5HP/0.37KW

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng max :  20 - 60 L/P

  Tổng cột áp : 20-10 m

   
  2,250,000 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

  Công suất : 2HP/1.5KW

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng max :  25 - 120 L/P

  Tổng cột áp : 80-35 m

   
  3,281,000 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

  Công suất : 1.3HP/1KW

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng max :  25 - 120 L/P

  Tổng cột áp : 55 - 25 m

   
  2,430,000 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

  Công suất : 1HP/0.75KW

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng max :  20 - 140 L/P

  Tổng cột áp : 38 - 27 m

   
  2,179,000 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

  Công suất : 1.3HP/1KW

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng max :  25-75 L/P

  Tổng cột áp : 70-40 m

   
  2,634,000 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

  Công suất : 1HP/0.75KW

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng max :  25-50 L/P

  Tổng cột áp : 45-25 m

   
  2,227,000 vnđ