BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Đĩa phân phối khí Tinh 3 INCH

Model : AFC75

Lưu lượng : 5-10 m3/h

Hiệu : SSI

Xuất xứ : Mỹ

 
227,500 vnđ

Bình giãn nở Varem 150 Lít 10 Bar

Model : Varem 150 Lít 10 Bar

Thể tích : 150 Lít

Áp suất : 10 Bar

 
7,912,650 vnđ

Bình giãn nở Varem 100 Lít 10 Bar

Model : Varem 100 Lít 10 Bar

Thể tích : 100 Lít

Áp suất : 10 Bar

 
4,779,241 vnđ

Bình giãn nở Varem 25 Lít 8 Bar

Model : Varem 25 Lít 8 Bar

Thể tích : 25 Lít

Áp suất : 8 Bar

 
1,013,290 vnđ

Bình giãn nở Varem 1000 Lít 6 Bar

Model : Varem 1000 Lít 6 Bar

Thể tích : 1000 Lít

Áp suất : 6 Bar

 
48,369,000 vnđ

Bình giãn nở Varem 750 Lít 6 Bar

Model : Varem 750 Lít 6 Bar

Thể tích : 750 Lít

Áp suất : 6 Bar

 

Bình giãn nở Varem 500 Lít 6 Bar

Model : Varem 500 Lít 6 Bar

Thể tích : 500 Lít

Áp suất : 6 Bar

 
15,336,000 vnđ

Bình giãn nở Varem 300 Lít 6 Bar

Model : Varem 300 Lít 6 Bar

Thể tích : 300 Lít

Áp suất : 6 Bar

 
9,555,000 vnđ

Bình giãn nở Varem 200 Lít 6 Bar

Model : Varem 200 Lít 6 Bar

Thể tích : 200 Lít

Áp suất : 6 Bar

 
6,524,000 vnđ

Bình giãn nở Varem 100 Lít 6 Bar

Model : Varem 100 Lít 6 Bar

Thể tích : 100 Lít

Áp suất : 6 Bar

 
3,775,000 vnđ

Bình giãn nở Varem 60 Lít 6 Bar

Model : Varem 60 Lít 6 Bar

Thể tích : 60 Lít

Áp suất : 6 Bar

 
2,359,000 vnđ

Bình giãn nở Varem 25 Lít 6 Bar

Model : Varem 25 Lít 6 Bar

Thể tích : 25 Lít

Áp suất : 6 Bar

 
979,000 vnđ

Bình tích áp Varem 500 Lít 25 Bar

Model : Varem 500 Lít 25 Bar

Thể tích : 500 Lít

Công suất : 25 Bar

 
38,931,000 vnđ

Bình tích áp Varem 300 Lít 25 Bar

Model : Varem 300 Lít 25 Bar

Thể tích : 300 Lít

Áp suất : 25 bar

 
28,314,000 vnđ

Bình tích áp Varem 200 Lít 25 Bar

Model : Varem 200 Lít 25 Bar

Thể tích : 200 Lít

Áp suất  : 25 Bar

 
25,954,000 vnđ

Bình tích áp Varem 100 Lít 25 Bar

Model : Varem 100 Lít 25 Bar

Thể tích : 100 Lít

Áp suất : 25 Bar

 
14,157,000 vnđ

Bình tích áp Varem 2000 lít 10 bar

Code: S3N20H61CS000000

Thể tích: 2000 lít

Áp lực:  10 bar

Thương hiệu: Varem

 
142,744,000 vnđ

Bình tích áp Varem 1500 lít 10 bar

Code: S3N15H61CS000000

Thể tích: 1500 lít

Áp lực: 10 bar

Thương hiệu: Varem

 
69,631,000 vnđ