BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Bơm tăng áp tự động DAB biến tần E.SYBOX...

Model : E.SYBOX MINI

Công suất : 1.07 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 0.6 - 4.8 (m3/H)

Cột áp : 55 - 4 H(m)

 
13,490,909 vnđ

Bơm tăng áp tự động DAB biến tần E.SYBOX

Model : E.SYBOX

Công suất : 2.1 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 0.6 - 7.2 (m3/H)

Cột áp : 63.5 - 2 H(m)

 
21,054,545 vnđ

Bơm nước muối DAB thân cánh bằng nhựa NOVA...

Model : NOVA SALT W M-A

Công suất : 0.28 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 1.0 - 7.5 m3/H

Cột áp : 5.4 - 0.5 H(m)

 
3,590,909 vnđ

Bơm nước muối DAB thân cánh bằng nhựa...

Model : MULTI 4SW M

Công suất : 1 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 0.6 - 5.4 m3/H

Cột áp : 45 - 9 H(m)

 
7,618,182 vnđ

Bơm hồ bơi DAB Euroswim 300 T

Model : Euroswim 300 T

Công suất : 3 HP

Điện áp : 400 V

Lưu lượng : 0 - 42 (m3/H)

Cột áp : 22 - 8.6 H(m)

 
14,088,545 vnđ

Bơm hồ bơi DAB Euroswim 300 M

Model : Euroswim 300 M

Công suất : 3 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 0 - 42 (m3/H)

Cột áp : 22 - 8.6 H(m)

 
14,160,682 vnđ

Bơm hồ bơi DAB Euroswim 200 M

Model : Euroswim 200 M

Công suất : 2 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 0 - 36 (m3/H)

Cột áp : 18.6 - 4 H(m)

 
11,362,000 vnđ

Bơm hồ bơi DAB Euroswim 150 M

Model : Euroswim 150 M

Công suất : 1.5 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 0 - 30 (m3/H)

Cột áp : 16.2 - 5.3 H(m)

 
9,769,773 vnđ

Bơm hồ bơi DAB Euroswim 100 M

Model : Euroswim 100 M

Công suất : 1 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 0 - 24 (m3/H)

Cột áp : 15.4 - 5.6 H(m)

 
8,727,455 vnđ

Bơm hồ bơi DAB Euroswim 75 M

Model : Euroswim 75 M

Công suất : 0.75 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 0 - 21 (m3/H)

Cột áp : 13.8 - 5.0 H(m)

 
8,071,818 vnđ

Bơm hồ bơi DAB Euroswim 50 M

Model : Euroswim 50 M

Công suất : 0.5 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 0 - 18 (m3/H)

Cột áp : 12 - 5.3 H(m)

 
7,873,636 vnđ

Bơm tăng áp tự động DAB bằng điện tử...

Model : Booster Silent 5 M

Công suất : 1.36 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 0.6 - 4.8 (m3/H)

Cột áp : 42 - 10 H(m)

 
10,909,091 vnđ

Bơm tăng áp tự động DAB bằng điện tử...

Model : Booster Silent 4 M

Công suất : 1 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 0.6 - 4.8 (m3/H)

Cột áp : 43 - 9 H(m)

 
10,063,636 vnđ

Bơm tăng áp tự động DAB bằng điện tử...

Model : Booster Silent 3 M

Công suất : 0.75 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 0.6 - 4.8 (m3/H)

Cột áp : 34 - 8 H(m)

 
9,218,182 vnđ

Bơm chìm nước thải DAB thân cánh bằng...

Model : NOVA 200M-NA-SV (K PHAO)

Công suất : 0.3 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 1.0 - 12 (m3/H)

Cột áp : 6.7 - 2.2 H(m)

 
3,118,182 vnđ

Bơm chìm nước thải DAB thân cánh bằng...

Model : NOVA 300M-A-SV (PHAO)

Công suất : 0.3 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 1.0 - 12 (m3/H)

Cột áp : 6.7 - 2.2 H(m)

 
3,127,273 vnđ

Bơm chìm nước thải DAB thân cánh bắng...

Model : FEKA 600M-NA-SV (K PHAO)

Công suất : 0.75 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 1.0 - 15 (m3/H)

Cột áp : 7.1 - 2.8 H(m)

 
4,709,091 vnđ

Bơm chìm nước thải DAB thân cánh bắng...

Model : FEKA 600M-A-SV (PHAO)

Công suất : 0.75 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 1.0 - 15 (m3/H)

Cột áp : 7.1 - 2.8 H(m)

 
4,709,091 vnđ