BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm chìm nước thải Evak ESV-5.03

Công suất : 1/3 HP

Lưu lượng : 8,4 m3/h

Cột áp : 4.5 m

Điện áp : 1pha

 
2,680,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak ESV-5.02

Công suất : 1/5 HP

Lưu lượng : 6,6 m3/h

Cột áp : 4 m

Điện áp : 1pha

 
2,410,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak HIPPO-200

Công suất : 2 HP

Lưu lượng : 24 m3/h

Cột áp : 10.3 m

Điện áp : 1pha/3pha

 
6,330,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak HIPPO-150

Công suất : 1.5 HP

Lưu lượng : 21,6 m3/h

Cột áp : 8 m

Điện áp : 1pha/3pha

 
5,910,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak HIPPO-100

Công suất : 1 HP

Lưu lượng : 15 m3/h

Cột áp : 7.7 m

Điện áp : 1pha/3pha

 
4,130,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak HIPPO-75

Công suất : 3/4 HP

Lưu lượng : 16,2 m3/h

Cột áp : 4.6 m

Điện áp : 1pha/3pha

 
3,850,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.75

Công suất : 7.5 HP

Lưu lượng : 62,4 m3/h

Cột áp : 12 m

Điện áp : 3pha

 
16,640,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.50E

Công suất : 5 HP

Lưu lượng : 27,6  m3/h

Cột áp : 16 m

Điện áp : 3pha

 
11,830,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.30 3pha

Công suất : 3 HP

Lưu lượng : 27 m3/h

Cột áp : 11 m

Điện áp : 3pha

 
7,560,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.30

Công suất : 3 HP

Lưu lượng : 27 m3/h

Cột áp : 11 m

Điện áp : 1pha

 
8,940,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.20A

Công suất : 2 HP

Lưu lượng : 21 m3/h

Cột áp : 10 m

Điện áp : 1pha

 
7,700,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.20 3 pha

Công suất : 2 HP

Lưu lượng : 21 m3/h

Cột áp : 10 m

Điện áp : 3pha

 
6,880,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.20

Công suất : 2 HP

Lưu lượng : 21 m3/h

Cột áp : 10 m

Điện áp : 1pha

 
7,430,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.10A

Công suất : 1 HP

Lưu lượng : 12 m3/h

Cột áp : 9 m

Điện áp : 1pha

 
4,680,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.10

Công suất : 1 HP

Lưu lượng : 12 m3/h

Cột áp : 9 m

Điện áp : 1pha/3pha

 
4,400,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.05A

Công suất : 1/2HP

Lưu lượng : 9 m3/h

Cột áp : 6 m

Điện áp: 1pha/220V

 
3,440,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.05

Công suất : 1/2HP

Lưu lượng : 9 m3/h

Cột áp : 6 m

Điện áp: 1pha/3pha

 
3,160,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Evak EUS-5.20 3 pha

Công suất : 2HP

Lưu lượng : 19 m3/h

Cột áp : 16 m

Điện áp: 3pha 380V

 

 
7,290,000 vnđ