BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khuyến Mãi Siêu Hot - Combo Máy Bơm Nước Gia Đình Wilo Giá Cực Sốc

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL20-17...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL20-17

 • Công suất : 25 HP

 • Lưu lượng : 16 - 22 m3/h

 • Cột áp : 219 - 190 m

 

 
46,010,000 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL20-14...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL20-14

 • Công suất : 20 HP

 • Lưu lượng : 16 - 22 m3/h

 • Cột áp : 180 - 156 m

 

 
42,060,000 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL20-12...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL20-12

 • Công suất : 20 HP

 • Lưu lượng : 16 - 22 m3/h

 • Cột áp : 154 - 133 m

 

 
37,660,000 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL16-16...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL16-16

 • Công suất : 20 HP

 • Lưu lượng : 12 - 18 m3/h

 • Cột áp : 210 - 174 m

 

 

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL16-14...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL16-14

 • Công suất : 20 HP

 • Lưu lượng : 12 - 18 m3/h

 • Cột áp : 184 - 152 m

 

 

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL16-12...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL16-12

 • Công suất : 15 HP

 • Lưu lượng : 12 - 18 m3/h

 • Cột áp : 157 - 130 m

 

 

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL12-16...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL12-16

 • Công suất : 15 HP

 • Lưu lượng : 9 - 12 m3/h

 • Cột áp : 183 - 162 m

 

 
31,450,000 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL12-14...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL12-14

 • Công suất : 15 HP

 • Lưu lượng : 9 - 12 m3/h

 • Cột áp : 160 - 140 m

 

 
29,510,000 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL12-12...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL12-12

 • Công suất : 10 HP

 • Lưu lượng : 9 - 12 m3/h

 • Cột áp : 137 - 121 m

 

 
26,040,000 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL8-20...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL8-20

 • Công suất : 10 HP

 • Lưu lượng : 6 - 9 m3/h

 • Cột áp : 200 - 175 m

 

 
29,200,000 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL8-18...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL8-18

 • Công suất : 10 HP

 • Lưu lượng : 6 - 9 m3/h

 • Cột áp : 182 - 157 m

 

 
27,760,000 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL8-16...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL8-16

 • Công suất : 7.5 HP

 • Lưu lượng : 6 - 9 m3/h

 • Cột áp : 161 - 139 m

 

 
25,490,000 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL8-14...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL8-14

 • Công suất : 7.5 HP

 • Lưu lượng : 6 - 9 m3/h

 • Cột áp : 141 - 122 m

 

 
24,260,000 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL8-12...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL8-12

 • Công suất : 5.5 HP

 • Lưu lượng : 6 - 9 m3/h

 • Cột áp : 120 - 104 m

 

 
20,860,000 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL4-22...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL4-22

 • Công suất : 5.5 HP

 • Lưu lượng : 2 - 5 m3/h

 • Cột áp : 200 - 160 m

 

 
18,490,000 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL4-19...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL4-19

 • Công suất : 5.5 HP

 • Lưu lượng : 2 - 5 m3/h

 • Cột áp : 171 - 137 m

 

 
15,940,000 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL4-16...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL4-16

 • Công suất : 4 HP

 • Lưu lượng : 2 - 5 m3/h

 • Cột áp : 144 - 115 m

 

 
12,570,000 vnđ

Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL4-14...

 • Xuất xứ : Trung Quốc

 • Nhà sản xuất : CNP

 • Model : CDL4-14

 • Công suất : 4 HP

 • Lưu lượng : 2 - 5 m3/h

 • Cột áp : 126 - 101 m

 

 
11,880,000 vnđ