BÁO GIÁ 0909.228.373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms.Lý
  Ms.Lý
 • 028.38.612.116 - 0909.228.373
 • Mr.Hải
  Mr.Hải
 • 028.38.612.117 - 0909.228.217

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL20-17...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL20-17

  • Công suất : 25 HP

  • Lưu lượng : 16 - 22 m3/h

  • Cột áp : 219 - 190 m

  GIÁ BÁN: 35.789.091 VND (Chưa bao gồm VAT)
   
  35,789,091 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL20-14...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL20-14

  • Công suất : 20 HP

  • Lưu lượng : 16 - 22 m3/h

  • Cột áp : 180 - 156 m

  GIÁ BÁN: 32.720.909 VND (Chưa bao gồm VAT)
   
  32,720,909 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL20-12...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL20-12

  • Công suất : 20 HP

  • Lưu lượng : 16 - 22 m3/h

  • Cột áp : 154 - 133 m

  GIÁ BÁN: 29.293.636 VND (Chưa bao gồm VAT)
   
  29,293,636 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL16-16...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL16-16

  • Công suất : 20 HP

  • Lưu lượng : 12 - 18 m3/h

  • Cột áp : 210 - 174 m

  GIÁ BÁN: 30.091.818 VND (Chưa bao gồm VAT)
   
  30,091,818 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL16-14...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL16-14

  • Công suất : 20 HP

  • Lưu lượng : 12 - 18 m3/h

  • Cột áp : 184 - 152 m

  GIÁ BÁN: 27.344.545 VND (Chưa bao gồm VAT)
   
  27,344,545 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL16-12...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL16-12

  • Công suất : 15 HP

  • Lưu lượng : 12 - 18 m3/h

  • Cột áp : 157 - 130 m

  GIÁ BÁN: 25.137.273 VND (Chưa bao gồm VAT)
   
  25,137,273 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL12-16...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL12-16

  • Công suất : 15 HP

  • Lưu lượng : 9 - 12 m3/h

  • Cột áp : 183 - 162 m

  GIÁ BÁN: 24.464.545 VND (Chưa bao gồm VAT)
   
  24,464,545 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL12-14...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL12-14

  • Công suất : 15 HP

  • Lưu lượng : 9 - 12 m3/h

  • Cột áp : 160 - 140 m

  GIÁ BÁN: 22.952.727 VND (Chưa bao gồm VAT)
   
  22,952,727 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL12-12...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL12-12

  • Công suất : 10 HP

  • Lưu lượng : 9 - 12 m3/h

  • Cột áp : 137 - 121 m

  GIÁ BÁN: 20.255.455 VND (Chưa bao gồm VAT)
   
  20,255,455 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL8-20...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL8-20

  • Công suất : 10 HP

  • Lưu lượng : 6 - 9 m3/h

  • Cột áp : 200 - 175 m

  GIÁ BÁN: 22.709.091 VND (Chưa bao gồm VAT)
   
  22,709,091 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL8-18...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL8-18

  • Công suất : 10 HP

  • Lưu lượng : 6 - 9 m3/h

  • Cột áp : 182 - 157 m

  GIÁ BÁN: 21.589.091 VND (Chưa bao gồm VAT)
   
  21,589,091 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL8-16...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL8-16

  • Công suất : 7.5 HP

  • Lưu lượng : 6 - 9 m3/h

  • Cột áp : 161 - 139 m

  GIÁ BÁN: 19.830.000 VND (Chưa bao gồm VAT)
   
  19,830,000 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL8-14...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL8-14

  • Công suất : 7.5 HP

  • Lưu lượng : 6 - 9 m3/h

  • Cột áp : 141 - 122 m

  GIÁ BÁN: 18.865.455 VND (Chưa bao gồm VAT)
   
  18,865,455 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL8-12...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL8-12

  • Công suất : 5.5 HP

  • Lưu lượng : 6 - 9 m3/h

  • Cột áp : 120 - 104 m

  GIÁ BÁN: 16.227.273 VND (Chưa bao gồm VAT)
   
  16,227,273 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL4-22...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL4-22

  • Công suất : 5.5 HP

  • Lưu lượng : 2 - 5 m3/h

  • Cột áp : 200 - 160 m

  GIÁ BÁN: 14.379.091 VND (Chưa bao gồm VAT)
   
  14,379,091 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL4-19...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL4-19

  • Công suất : 5.5 HP

  • Lưu lượng : 2 - 5 m3/h

  • Cột áp : 171 - 137 m

  GIÁ BÁN: 12.394.545 VND (Chưa bao gồm VAT)
   
  12,394,545 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL4-16...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL4-16

  • Công suất : 4 HP

  • Lưu lượng : 2 - 5 m3/h

  • Cột áp : 144 - 115 m

  GIÁ BÁN: 9.779.091 VND (Chưa bao gồm VAT)
   
  9,779,091 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL4-14...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL4-14

  • Công suất : 4 HP

  • Lưu lượng : 2 - 5 m3/h

  • Cột áp : 126 - 101 m

  GIÁ BÁN: 9.235.455 VND (Chưa bao gồm VAT)
   
  9,235,455 vnđ