BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh Walrus TPH12T4K

Công suất: 2500W

Cột áp: 40 m

Lưu lượng: 233 l/p

Điện áp: 380 V

 
9,080,000 vnđ

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh Walrus TPH4T6K...

Công suất: 1640W

Cột áp: 57 m

Lưu lượng: 133 l/p

Điện áp: 380 V

 
7,920,000 vnđ

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh Walrus TPH4T6K

Công suất: 1470W

Cột áp: 57 m

Lưu lượng: 133 l/p

Điện áp: 220 V

 
8,410,000 vnđ

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh Walrus...

Công suất: 760W

Cột áp: 46 m

Lưu lượng: 58 l/p

Điện áp: 220 V

 
6,810,000 vnđ

Máy bơm trục ngang đa tầng cánh Walrus TPH2T5K

Công suất: 680W

Cột áp: 46 m

Lưu lượng: 58 l/p

Điện áp: 380 V

 
6,310,000 vnđ

Máy bơm nước bánh răng tăng áp Walrus...

Công suất: 1HP

Cột áp: 38 m

Lưu lượng: 73 l/p

Điện áp: 220 V

 
4,250,000 vnđ

Máy bơm nước bánh răng tăng áp Walrus...

Công suất: 1/2 HP

Cột áp: 30 m

Lưu lượng: 35 l/p

Điện áp: 220 V

 
2,880,000 vnđ

Máy bơm nước bánh răng tăng áp Walrus TP820P

Công suất: 1/4 HP

Cột áp: 25 m

Lưu lượng: 30 l/p

Điện áp: 220 V

 
2,630,000 vnđ

Máy bơm nước bánh răng đẩy cao Walrus...

Công suất: 1 HP

Cột áp: 42 m

Lưu Lượng: 70 l/p

Điện áp: 220V

 
3,380,000 vnđ

Máy bơm nước bánh răng đẩy cao Walrus...

Công suất: 1/2 HP

Cột áp: 35 m

Lưu Lượng: 35 l/p

Điện áp: 220V

 
2,130,000 vnđ

Máy bơm nước nóng tăng áp điện tử Walrus...

Công suất: 3HP

Cột áp: 34 m

Lưu lượng: 250 L/P

Điện áp: 220V/380V

 
16,800,000 vnđ

Máy bơm nước nóng tăng áp điện tử Walrus...

Công suất: 2HP

Cột áp: 32 m

Lưu lượng: 230 L/P

Điện áp: 220V/380V

 
15,030,000 vnđ

Máy bơm nước nóng tăng áp điện tử Walrus...

Công suất: 1HP

Cột áp: 33 m

Lưu lượng: 110 L/P

Điện áp: 220V

 
7,610,000 vnđ

Máy bơm nước nóng tăng áp điện tử Walrus...

Công suất: 1/2 HP

Cột áp: 31 m

Lưu lượng: 85 L/P

Điện áp: 220V

 
5,780,000 vnđ

Máy bơm nước nóng tăng áp điện tử Walrus...

Công suất: 1/4 HP

Cột áp: 24 m

Lưu lượng: 55 L/P

Điện áp: 220V

 
5,070,000 vnđ

Máy bơm dân dụng tăng áp điện tử Walrus...

Công suất: 3 HP

Cột áp: 34 m

Lưu Lượng: 250 l/p

Điện áp: 220V/380V

 
15,090,000 vnđ

Máy bơm dân dụng tăng áp điện tử Walrus...

Công suất: 2 HP

Cột áp: 32 m

Lưu Lượng: 230 l/p

Điện áp: 220V/380V

 
13,260,000 vnđ

Máy bơm dân dụng tăng áp điện tử Walrus...

Công suất: 1 HP

Cột áp: 35 m

Lưu Lượng: 95 l/p

Điện áp: 220V

 
6,930,000 vnđ