BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDX 200/50

Model : 2CDX 200/50

Công suất : 3.7 kw - 380V

Lưu lượng : 60-210 lít/phút

Cột áp : 71.5-57.5 m

 

 
22,490,000 vnđ

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDX 120/40

Model : 2CDX 120/40

Công suất : 3 kw - 380V

Lưu lượng : 40-150 lít/phút

Cột áp : 68.5-52 m

 
20,070,000 vnđ

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara 2CDX 200/30

Model : 2CDX 200/30

Công suất : 2.2 kw - 380V

Lưu lượng : 60-210 lít/phút

Cột áp : 52-39.5 m

 

 
18,380,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm 2 Tầng Cánh Ebara 2CDXM 70/20 2HP

Model : 2CDXM 70/20

Công suất : 1.5 kw - 220V

Lưu lượng : 20-80 lít/phút

Cột áp : 42-30 m

 
13,860,000 vnđ

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh EBARA CDA 4.00T

Model : CDA 4.00T 

Công suất : 3 kw - 380V

Lưu lượng : 50-190 lít/phút

Cột áp : 67-48 m

 
19,840,000 vnđ

Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh EBARA CDA 3.00T

Model : CDA 3.00T

Công suất : 2.2 kw - 380V

Lưu lượng : 40-140 lít/phút

Cột áp : 60.5-32 m

 

 
13,420,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm 2 Tầng Cánh Ebara 2CDX 120/30 3HP

Model : 2CDX 120/30

Công suất : 2.2 kw / 3 HP / 380V

Lưu lượng : 40-150 lít/phút

Cột áp : 59-44 m
 

 
18,380,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm 2 Tầng Cánh Ebara 2CDXM 120/20 2HP

Model : 2CDXM 120/20

Công suất : 1.5 kw / 2HP / 220V

Lưu lượng : 50-150 lít/phút

Cột áp : 51.5-36.5 m
 

 
16,140,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm 2 Tầng Cánh Ebara 2CDX 70/20 2HP

Model : 2CDX 70/20

Công suất : 1.5 kw / 2HP / 380V

Lưu lượng : 20-80 lít/phút

Cột áp : 42-30 m
 

 
13,980,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm 2 Tầng Cánh Ebara 2CDXM 120/15...

Model : 2CDXM 120/15

Công suất : 1.1 kw / 220V

Lưu lượng : 40-150 lít/phút

Cột áp : 42-30 m
 

 
13,820,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm 2 Tầng Cánh Ebara 2CDX 120/15...

Model : 2CDX 120/15

Công suất : 1.1 kw / 380V

Lưu lượng : 40-150 lít/phút

Cột áp : 42-30 m
 

 
13,750,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm 2 Tầng Cánh Ebara 2CDXM 70/15...

Model : 2CDXM 70/15

Công suất : 1.1 kw / 220V

Lưu lượng : 20-80 lít/phút

Cột áp : 52.5-36.5 m
 

 
13,310,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm 2 Tầng Cánh Ebara 2CDX 70/15 1.5HP

Model : 2CDX 70/15

Công suất : 1.1 kw / 380V

Lưu lượng : 20-80 lít/phút

Cột áp : 52.5-36.5 m
 

 
13,210,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm 2 Tầng Cánh Ebara 2CDX 70/12 1.2HP

Model : 2CDX 70/12

Công suất : 0.9 kw / 380V

Lưu lượng : 20-80 lít/phút

Cột áp : 44.5-30m
 

 
11,860,000 vnđ

Máy Bơm Ly Tâm 2 Tầng Cánh Ebara 2CDX 70/10 1HP

Model : 2CDX 70/10

Công suất : 1 HP

Lưu lượng : 20 - 80 lít/phút

Cột áp : 38.5 - 27 m

 
11,680,000 vnđ

BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH EBARA 2CDX 200/40

Model : 2CDX 200/40

Công suất: 4HP - 380V

Cột áp H (m): 62.5-49

Lưu lượng (m3/h): 60-120

 
 
20,070,000 vnđ

BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH EBARA CDA 0.75M

Model : CDA 0.75M

Công suất: 0.75HP

Cột áp H (m): 33-17

Lưu lượng (L/p): 20-80

 
 
6,300,000 vnđ

BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH EBARA CDA 0.75T

Model : CDA 0.75T

Công suất: 0.75HP - 380V

Cột áp H (m): 33-17

Lưu lượng (L/p): 20-80

 
 
6,980,000 vnđ