BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm chìm nước thải có phao NTP...

Công suất: 5 HP

Cột áp: 23 m

Lưu Lượng: 1100 L/P

Điện áp: 380V

 
13,890,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải có phao NTP...

Công suất: 5 HP

Cột áp: 27 m

Lưu Lượng: 900 L/P

Điện áp: 380V

 
12,670,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải có phao NTP...

Công suất: 3 HP

Cột áp: 21 m

Lưu Lượng: 800 L/P

Điện áp: 380V

 
10,060,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải có phao NTP...

Công suất: 2 HP

Cột áp: 13 m

Lưu Lượng: 700 L/P

Điện áp: 380V

 
8,460,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải có phao NTP...

Công suất: 1 HP

Cột áp: 9 m

Lưu Lượng: 400 L/P

Điện áp: 380V

 
5,780,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải có phao NTP...

Công suất: 1 HP

Cột áp: 9 m

Lưu Lượng: 300 L/P

Điện áp: 380V

 
5,400,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải có phao NTP...

Công suất: 3 HP

Cột áp: 21 m

Lưu Lượng: 800 L/P

Điện áp: 220V

 
10,680,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải có phao NTP...

Công suất: 2 HP

Cột áp: 13 m

Lưu Lượng: 700 L/P

Điện áp: 220V

 
8,680,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải có phao NTP...

Công suất: 1 HP

Cột áp: 9 m

Lưu Lượng: 400 L/P

Điện áp: 220V

 
5,750,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải có phao NTP...

Công suất: 1 HP

Cột áp: 9 m

Lưu Lượng: 300 L/P

Điện áp: 220V

 
5,400,000 vnđ

Máy bơm chìm hút nước thải có phao NTP...

Công suất: 1/2 HP

Cột áp: 7 m

Lưu Lượng: 130 L/P

Điện áp: 220V

 
2,820,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải NTP HSM240-1.25 265 (T)

Công suất: 1/3 HP

Cột áp: 7 m

Lưu Lượng: 120 L/P

Điện áp: 220V

 
2,600,000 vnđ