BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

Model : DG-840-36

Công suất : 20 KW

Điện áp : 380V

 
71,450,000 vnđ

Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

Model : DG-840-26

Công suất : 13 kw

Điện áp : 380V

 
62,920,000 vnđ

Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

Model : DG-840-16

Công suất : 7.5 kw

Điện áp : 380V

 
54,380,000 vnđ

Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

Model : DG-830-36

Công suất : 20 kw

Điện áp : 380V

 
71,450,000 vnđ

Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

Model : DG-830-26

Công suất : 13 kw

Điện áp : 380V

 
62,920,000 vnđ

Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

Model : DG-830-16

Công suất : 7.5 Hp

Điện áp : 380V

 
54,380,000 vnđ

Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh...

Model : DG-630-46

Công suất : 7.5 kw

Điện áp : 380V

 
40,150,000 vnđ

Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

Model : DG-630-36

Công suất : 5.5 kw

Điện áp : 380V

 
37,100,000 vnđ

Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

Model :DG-630-26

Công suất : 4 kw

Điện áp : 380V

 
32,830,000 vnđ

Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

Model : DG-430-26

Công suất : 4 kw

Điện áp : 380V

 
26,320,000 vnđ

Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

Model : DG-330-26

Công suất : 2.2 kw

Điện áp : 380V

 
19,210,000 vnđ

Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

Model : DG-330-16

Công suất : 1.75 kw

Điện áp : 380V

 
17,080,000 vnđ

Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

Model : DG-230-16

Công suất  : 0.75 kw

Điện áp : 380V

 
14,530,000 vnđ

Máy thổi khí con sò 1 tầng cánh Dargang...

Model : DG-900-36

Công suất : 20 kw

Điện áp : 380V

 
80,300,000 vnđ

Máy thổi khí con sò 1 tầng cánh Dargang...

Model : DG-900-26

Công suất : 13 kw

Điện áp : 380V

 
73,180,000 vnđ

Máy thổi khí con sò 1 tầng cánh Dargang...

Model : DG-900-16

Công suất : 9 kw

Điện áp  : 380V

 

 
66,680,000 vnđ

Máy thổi khí con sò 1 tầng cánh Dargang...

Model : DG-800-26

Công suất : 7.5 kw

Điện áp : 380V

 
35,470,000 vnđ

Máy thổi khí con sò 1 tầng cánh Dargang...

Model : DG-800-16

Công suất : 5.5 kw

Điện áp : 380V

 
32,520,000 vnđ