BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX PENTAX U9SLG-750/12T...

Model : U9SLG-750/12T

Công suất : 7.5 Hp - 380V

Lưu lượng : 3.6-14.4 m3/h

Cột áp : 133.4-42.8 m

 
51,200,000 vnđ

MÁY BƠM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH PENTAX MSVA...

Công suất : 12.5 Hp

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 6-27 m3/h

Cột áp : 143-68.2 m

 
71,400,000 vnđ

Máy bơm trục đứng thân gang cánh đồng...

Công suất : 50Hp

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 24-60 m3/h

Cột áp : 252-134.8 m

 
164,380,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục đứng Pentax U7SLG 950/18T

Công suất : 9.5Hp

Cột áp : 216.9-135 m

Lưu lượng : 2.4-9.6 m3/h

Điện áp : 380V

 
59,010,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục đứng Pentax U5SLG 450/ 16T

Công suất : 4.5Hp

Cột áp : 172.5-92.1 m

Lưu lượng : 1.8-7.2 m3/h

Điện áp : 380V

 
46,950,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục đứng Pentax U18LG -...

Công suất : 10Hp

Cột áp : 129-50.7 m

Lưu lượng : 6-24 m3/h

Điện áp : 380V

 
39,500,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục đứng Pentax U18LG - 920/10T

Công suất : 9.2Hp

Cột áp : 115.6-39.1m

Lưu lượng : 6-24 m3/h

Điện áp : 380V

 
37,200,000 vnđ

BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP PENTAX U5V-200/7 (2HP)

Công suất: 2HP

Điện áp : 220V

Cột áp H (m): 80.3-12.5

Lưu lượng (m3/h): 1.8-8.4

 
 
12,080,000 vnđ

BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP PENTAX U5V-200/7T (2HP)

Công suất: 2HP

Điện áp : 380V

Cột áp H (m): 80.3-12.5

Lưu lượng (m3/h): 1.8-8.4

 
 
12,620,000 vnđ

BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP PENTAX U5V-300/10T...

Công suất: 3HP

Điện áp : 380V

Cột áp H (m): 112.7-46.4

Lưu lượng (m3/h): 1.8-8.4

 
 
14,670,000 vnđ

BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP PENTAX U7V-350/7T...

Công suất: 3.5HP

Điện áp : 380V

Cột áp H (m): 83.3-32.2

Lưu lượng (m3/h): 2.4-10.2

 
 
15,000,000 vnđ

BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP PENTAX U7V-300/6T (3HP)

Công suất: 3HP

Điện áp : 380V

Cột áp H (m): 71.5-26.7

Lưu lượng (m3/h): 2.4-10.2

 
 
13,500,000 vnđ

BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP PENTAX U7V-400/8T (4HP)

Công suất: 4HP

Điện áp : 380V

Cột áp H (m): 96.1-43

Lưu lượng (m3/h): 2.4-10.2

 
 
17,310,000 vnđ

BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP PENTAX U7V-550/10T...

Công suất: 5.5HP

Điện áp : 380V

Cột áp H (m): 123.8-61

Lưu lượng (m3/h): 2.4-10.2

 
 
22,710,000 vnđ

BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP PENTAX U9V-550/10T...

Công suất: 5.5HP

Điện áp : 380V

Cột áp H (m): 20-111

Lưu lượng (m3/h): 3.6-15.6

 
 
23,000,000 vnđ

BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP PENTAX U18V-750/8T...

Công suất: 7.5HP

Điện áp : 380V

Cột áp H (m): 92.6-34.3

Lưu lượng (m3/h): 6-24

 
 
27,500,000 vnđ

BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP PENTAX U18V-900/9T...

Công suất: 9HP

Điện áp : 380V

Cột áp H (m): 106.6-38.3

Lưu lượng (m3/h): 6-24

 
 
29,500,000 vnđ

BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX PENTAX U7SV-300/6T (3HP)

Công suất: 3HP

Điện áp : 380V

Cột áp H (m): 71.5-26.7

Lưu lượng (m3/h): 2.4-10.2

 
 
21,500,000 vnđ