BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

BÌNH GIÃN NỞ AQUASYSTEM VRV2000 - 2000 LÍT 10 BAR

Model : VRV2000

Thể tích : 2000 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 
124,700,000 vnđ

BÌNH GIÃN NỞ AQUASYSTEM VRV1500 - 1500 LÍT 10 BAR

Model : VRV1500

Thể tích : 1500 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 
72,850,000 vnđ

BÌNH GIÃN NỞ AQUASYSTEM VRV1000 - 1000 LÍT 10 BAR

Model : VRV1000

Thể tích : 1000 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 
54,730,000 vnđ

BÌNH GIÃN NỞ AQUASYSTEM VRV750 - 750 LÍT 10 BAR

Model : VRV750

Thể tích : 750 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 
35,110,000 vnđ

BÌNH GIÃN NỞ AQUASYSTEM VRV600 - 600 LÍT 8 BAR

Model : VRV600

Thể tích : 600 Lít

Áp lực max : 8 Bar

 
20,310,000 vnđ

BÌNH GIÃN NỞ AQUASYSTEM VRV500 - 500 LÍT 8 BAR

Model : VRV500

Thể tích : 500 Lít

Áp lực max : 8 Bar

 
15,870,000 vnđ

BÌNH GIÃN NỞ AQUASYSTEM VRV400 - 400 LÍT 8 BAR

Model : VRV400

Thể tích : 400 Lít

Áp lực max : 8 Bar

 
15,120,000 vnđ

BÌNH GIÃN NỞ AQUASYSTEM VRV300 - 300 LÍT 8 BAR

Model : VRV300

Thể tích : 300 Lít

Áp lực max : 8 Bar

 
10,360,000 vnđ

BÌNH GIÃN NỞ AQUASYSTEM VRV200 - 200 LÍT 8 BAR

Model : VRV200

Thể tích : 200 Lít

Áp lực max : 8 Bar

 
7,440,000 vnđ

BÌNH GIÃN NỞ AQUASYSTEM VRV150 - 150 LÍT 8 BAR

Model : VRV150

Thể tích : 150 Lít

Áp lực max : 8 Bar

 
6,370,000 vnđ

BÌNH GIÃN NỞ AQUASYSTEM VRV100 - 100 LÍT 8 BAR

Model : VRV100

Thể tích : 100 Lít

Áp lực max : 8 Bar

 
5,070,000 vnđ

BÌNH GIÃN NỞ AQUASYSTEM VRV50 - 50 LÍT 8 BAR

Model : VRV50

Thể tích : 50 Lít

Áp lực max : 8 Bar

 
2,550,000 vnđ

BÌNH GIÃN NỞ AQUASYSTEM VR50 - 50 LÍT 8 BAR

Model : VR50

Thể tích : 50 Lít

Áp lực max : 8 Bar

 
2,490,000 vnđ