BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm nước nông nghiệp NTP HVY250-1.75 265

Công suất : 1 HP

Điện áp : 220V

Cột áp : 14 m

Lưu lượng : 350 L/P

 
2,060,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang NTP...

Công suất: 30 HP

Cột áp: 25 m

Lưu Lượng: 3560 L/P

Điện áp: 380V

 
67,980,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang NTP...

Công suất: 25 HP

Cột áp: 25 m

Lưu Lượng: 4000 L/P

Điện áp: 380V

 
57,360,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang NTP...

Công suất: 25 HP

Cột áp: 35 m

Lưu Lượng: 3560 L/P

Điện áp: 380V

 
57,360,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang NTP...

Công suất: 25 HP

Cột áp: 35 m

Lưu Lượng: 3600 L/P

Điện áp: 380V

 
57,360,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang NTP...

Công suất: 20 HP

Cột áp: 20 m

Lưu Lượng: 3510 L/P

Điện áp: 380V

 
41,430,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang NTP...

Công suất: 20 HP

Cột áp: 25 m

Lưu Lượng: 2640 L/P

Điện áp: 380V

 
41,430,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang NTP...

Công suất: 15 HP

Cột áp: 15 m

Lưu Lượng: 2605 L/P

Điện áp: 380V

 
35,050,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang NTP...

Công suất: 15 HP

Cột áp: 25 m

Lưu Lượng: 1960 L/P

Điện áp: 380V

 
35,050,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang NTP...

Công suất: 15 HP

Cột áp: 25 m

Lưu Lượng: 1735 L/P

Điện áp: 380V

 
35,050,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang NTP...

Công suất: 10 HP

Cột áp: 20 m

Lưu Lượng: 1840 L/P

Điện áp: 380V

 
27,620,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang NTP...

Công suất: 7.5 HP

Cột áp: 15 m

Lưu Lượng: 1630 L/P

Điện áp: 380V

 
24,430,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang đầu gang NTP...

Công suất: 5 HP

Cột áp: 15 m

Lưu Lượng: 720 L/P

Điện áp: 380V

 
15,350,000 vnđ

Máy bơm nước tự hút đầu gang NTP...

Công suất: 5 HP

Cột áp: 20 m

Lưu Lượng: 663 L/P

Điện áp: 380V

 
9,440,000 vnđ

Máy bơm nước tự hút đầu gang NTP...

Công suất: 3 HP

Cột áp: 20 m

Lưu Lượng: 566 L/P

Điện áp: 380V

 
8,260,000 vnđ

Máy bơm nước tự hút đầu gang NTP...

Công suất: 2 HP

Cột áp: 16 m

Lưu Lượng: 300 L/P

Điện áp: 380V

 
6,260,000 vnđ

Máy bơm nước tự hút đầu gang NTP...

Công suất: 1 HP

Cột áp: 13 m

Lưu Lượng: 193 L/P

Điện áp: 380V

 
5,080,000 vnđ

Máy bơm nước tự hút đầu gang NTP...

Công suất: 3 HP

Cột áp: 13 m

Lưu Lượng: 432 L/P

Điện áp: 220V

 
9,090,000 vnđ