BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Bình tích áp Aquasytem VAV2000-2000L

Model : VAV2000

Thể tích : 2000 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 
118,760,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VAV1500-1500L

Model : VAV1500

Thể tích : 1500 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 
69,380,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VAV1000-1000L

Model : VAV1000-1000L

Thể tích : 1000 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 
52,120,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VAV750-750L

Model : VAV750-750L

Thể tích : 750 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 
33,440,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VAV500-500L

Model : VAV500-500L

Thể tích : 500 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 
18,210,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VAV300-300L

Model : VAV300-300L

Thể tích : 300 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 

 
11,450,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VAV200-200L

Model : VAV200-200L

Thể tích : 200 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 
9,040,000 vnđ

Bình tích áp Aquasystem VAO100-100L

Model : VAO100-100L

Thể tích : 100 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 

 
5,640,000 vnđ

Bình tích áp Aquasystem VAO60-60L

Model : VAO60-60L

Thể tích : 60 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 
3,470,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VAV100-100L

Model : VAV100-100L

Thể tích : 100 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 
5,260,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VAV60-60L

Model : VAV60-60L

Thể tích : 60 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 

 
3,090,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VA35–35L

Model : VA35-35L

Thể tích : 30 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 
2,060,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VSV100-100L

Model : VSV100-100L

Thể tích : 100 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 
7,810,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VSV50-50L

Model : VSV50-50L

Thể tích : 50 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 

 
3,470,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VSV35-35L

Model : VSV35-35L

Thể tích : 35 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 

 
2,630,000 vnđ

Bình tích áp Aquasystem VS24–24L

Model : VS24-24L

Thể tích : 24 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 

 
1,790,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VAO24-24L

Model : VAO24-24L

Thể tích : 24 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 

 
1,390,000 vnđ

Bình tích áp Aquasystem VAS24–24L

Model : VAS24-24L

Thể tích : 24 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 
960,000 vnđ