BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khuyến Mãi Siêu Hot - Combo Máy Bơm Nước Gia Đình Wilo Giá Cực Sốc

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 4HP/3KW

Điện áp : 380V

Lưu lượng max :  150-450 L/P

Tổng cột áp : 55-28 m

 
8,040,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 3HP/2.2KW

Điện áp : 380V

Lưu lượng max :  150-450 L/P

Tổng cột áp : 45-20 m

 
7,200,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 3HP/2.2KW

Điện áp : 380V

Lưu lượng max :  30-180 L/P

Tổng cột áp : 70-30 m

 
7,210,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 3HP/2.2KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  30-180 L/P

Tổng cột áp : 70-30 m

 
7,470,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 2HP/1.5KW

Điện áp : 380V

Lưu lượng max :  30-180 L/P

Tổng cột áp : 45-25 m

 
5,830,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 2HP/1.5KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  30-180 L/P

Tổng cột áp : 45-25 m

 
6,140,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 1HP/0.75KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  33 - 120 L/P

Tổng cột áp : 53 - 24 m

 
4,620,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 1HP/0.75KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  33 - 120 L/P

Tổng cột áp : 53 - 24 m

 
4,900,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 1HP/0.75KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  33 - 117 L/P

Tổng cột áp : 36 - 13 m

 
3,890,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 1HP/0.75KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  10 - 60 L/P

Tổng cột áp : 55 - 25 m

 
2,650,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 1HP/0.75KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  10 - 60 L/P

Tổng cột áp : 55 - 25 m

 
3,980,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 0.5HP/0.37KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  20 - 60 L/P

Tổng cột áp : 27-14 m

 
3,160,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 0.5HP/0.37KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  20 - 60 L/P

Tổng cột áp : 20-10 m

 

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 2HP/1.5KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  25 - 120 L/P

Tổng cột áp : 80-35 m

 
4,500,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 1.3HP/1KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  25 - 120 L/P

Tổng cột áp : 55 - 25 m

 
3,400,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 1HP/0.75KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  20 - 140 L/P

Tổng cột áp : 38 - 27 m

 
3,170,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 1.3HP/1KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  25-75 L/P

Tổng cột áp : 70-40 m

 
3,610,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 1HP/0.75KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  25-50 L/P

Tổng cột áp : 45-25 m

 
3,060,000 vnđ