BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 4HP/3KW

Điện áp : 380V

Lưu lượng max :  150-450 L/P

Tổng cột áp : 55-28 m

 
5,939,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 3HP/2.2KW

Điện áp : 380V

Lưu lượng max :  150-450 L/P

Tổng cột áp : 45-20 m

 
5,172,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 3HP/2.2KW

Điện áp : 380V

Lưu lượng max :  30-180 L/P

Tổng cột áp : 70-30 m

 
4,717,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 3HP/2.2KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  30-180 L/P

Tổng cột áp : 70-30 m

 
5,674,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 2HP/1.5KW

Điện áp : 380V

Lưu lượng max :  30-180 L/P

Tổng cột áp : 45-25 m

 
4,333,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 2HP/1.5KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  30-180 L/P

Tổng cột áp : 45-25 m

 
4,669,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 1HP/0.75KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  33 - 120 L/P

Tổng cột áp : 53 - 24 m

 
3,180,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 1HP/0.75KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  33 - 120 L/P

Tổng cột áp : 53 - 24 m

 
3,520,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 1HP/0.75KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  33 - 117 L/P

Tổng cột áp : 36 - 13 m

 
2,945,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 1HP/0.75KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  10 - 60 L/P

Tổng cột áp : 55 - 25 m

 
2,650,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 1HP/0.75KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  10 - 60 L/P

Tổng cột áp : 55 - 25 m

 
2,945,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 0.5HP/0.37KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  20 - 60 L/P

Tổng cột áp : 27-14 m

 
2,298,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 0.5HP/0.37KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  20 - 60 L/P

Tổng cột áp : 20-10 m

 
2,250,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 2HP/1.5KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  25 - 120 L/P

Tổng cột áp : 80-35 m

 
3,281,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 1.3HP/1KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  25 - 120 L/P

Tổng cột áp : 55 - 25 m

 
2,430,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 1HP/0.75KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  20 - 140 L/P

Tổng cột áp : 38 - 27 m

 
2,179,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 1.3HP/1KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  25-75 L/P

Tổng cột áp : 70-40 m

 
2,634,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang inox đa tầng cánh...

Công suất : 1HP/0.75KW

Điện áp : 220V

Lưu lượng max :  25-50 L/P

Tổng cột áp : 45-25 m

 
2,227,000 vnđ