BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm chìm hút bùn APP DSP-150T

Công suất : 15 HP

Lưu lượng : 144 m3/h

Cột áp : 15 m

Điện áp : 380V

 
52,185,000 vnđ

Máy bơm chìm hút bùn APP DSP-100T

Công suất : 10 HP

Lưu lượng : 90 m3/h

Cột áp : 15 m

Điện áp : 380V

 
41,160,000 vnđ

Máy bơm chìm hút bùn APP DSP-75T

Công suất : 7.5 HP

Lưu lượng : 54 m3/h

Cột áp : 15 m

Điện áp : 380V

 
34,965,000 vnđ

Máy bơm chìm hút bùn APP DSP-50T

Công suất : 5 HP

Lưu lượng : 60 m3/h

Cột áp : 9 m

Điện áp : 380V

 
22,020,000 vnđ

Máy bơm chìm hút bùn APP DSP-30T

Công suất : 3 HP

Lưu lượng : 22.8 m3/h

Cột áp : 15 m

Điện áp : 380V

 
16,100,000 vnđ

Máy bơm chìm hút bùn APP DSP-20T

Công suất : 2 HP

Lưu lượng : 9 m3/h

Cột áp : 15 m

Điện áp : 380V

 
11,000,000 vnđ

Máy bơm chìm hút bùn APP JK-75T

Công suất : 7.5 HP

Lưu lượng : 31.2 m3/h

Cột áp : 15 m

Điện áp : 380V

 
23,192,000 vnđ

Máy bơm chìm hút bùn APP JK-50T

Công suất : 5HP

Lưu lượng : 35.4 m3/h

Cột áp : 10 m

Điện áp : 380V

 
17,992,000 vnđ

Máy bơm chìm hút bùn APP JK-30T

Công suất : 3 HP

Lưu lượng : 26.4 m3/h

Cột áp : 10 m

Điện áp : 380V

 
10,494,000 vnđ

Máy bơm chìm hút bùn APP JK-20T

Công suất : 2 HP

Lưu lượng : 22.8 m3/h

Cột áp : 9 m

Điện áp : 380V

 
8,394,000 vnđ

Máy bơm chìm hút bùn APP JK-20

Công suất : 2 HP

Lưu lượng : 22.8 m3/h

Cột áp : 9 m

Điện áp : 220V

 
8,394,000 vnđ

Máy bơm chìm hút bùn APP SV-1500/1500T

Công suất : 2 HP

Lưu lượng : 28.2 m3/h

Cột áp : 9 m

Điện áp : 380V/220V

 
6,970,000 vnđ

Máy bơm chìm hút bùn APP SV-750A

Công suất : 1 HP

Lưu lượng : 9 m3/h

Cột áp : 9 m

Điện áp : 220V

 
5,240,000 vnđ

Máy bơm chìm hút bùn APP SV-750/750T

Công suất : 1 HP

Lưu lượng : 9 m3/h

Cột áp : 9 m

Điện áp : 380V/220V

 
4,700,000 vnđ

Máy bơm chìm hút bùn APP SV-1500A

Công suất : 2 HP

Lưu lượng : 28.2 m3/h

Cột áp : 9 m

Điện áp : 380V/220V

 
7,955,000 vnđ

Máy bơm chìm hút bùn APP SV-150

Công suất : 1/5 HP

Lưu lượng : 9 m3/h

Cột áp : 3 m

Điện áp : 1pha/220V

 
2,354,000 vnđ

Máy bơm chìm hút bùn APP BAV-400ST

Công suất : 1/2 HP

Lưu lượng : 11.1 m3/h

Cột áp : 6 m

Điện áp : 1pha/220V

 
3,203,000 vnđ

Máy bơm chìm hút bùn APP BAV-400S

Công suất : 1/2 HP

Lưu lượng : 11.1 m3/h

Cột áp : 6 m

Điện áp : 1pha/220V

 
3,066,000 vnđ