BÁO GIÁ 0909.228.217

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms.Lý
  Ms.Lý
 • 028.38.612.116 - 0909.228.373
 • Mr.Hải
  Mr.Hải
 • 028.38.612.117 - 0909.228.217

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI 50C2.75S...

  Công suất: 0.75KW

  Cột áp H (m): 11.5

  Lưu lượng (m3/h): 0.35

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI...

  Công suất: 0.75KW

  Cột áp H (m): 11.5

  Lưu lượng (m3/h): 0.35

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI 50C2.75...

  Công suất: 0.75KW

  Cột áp H (m): 11.5

  Lưu lượng (m3/h): 0.35

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI 80C21.5...

  Công suất: 1.5KW

  Cột áp H (m): 13

  Lưu lượng (m3/h): 0.8

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI 100C42.2...

  Công suất: 2.2KW

  Cột áp H (m): 13.5

  Lưu lượng (m3/h): 1.1

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI 100C43.7...

  Công suất: 3.7KW

  Cột áp H (m): 16.1

  Lưu lượng (m3/h): 1.7

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI 100C45.5...

  Công suất: 5.5KW

  Cột áp H (m): 18

  Lưu lượng (m3/h): 2.22

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI 100C47.5...

  Công suất: 7.5KW

  Cột áp H (m): 22.5

  Lưu lượng (m3/h): 2.5

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI 100C411...

  Công suất: 11KW

  Cột áp H (m): 25.5

  Lưu lượng (m3/h): 2.7

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI 50CA2.75...

  Công suất: 0.75KW

  Cột áp H (m): 11.5

  Lưu lượng (m3/h): 0.35

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI 80CA21.5...

  Công suất: 1.5KW

  Cột áp H (m): 13

  Lưu lượng (m3/h): 0.8

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI...

  Công suất: 2.2KW

  Cột áp H (m): 21

  Lưu lượng (m3/h): 0.75

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI...

  Công suất: 3.7KW

  Cột áp H (m): 29

  Lưu lượng (m3/h): 0.65

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI...

  Công suất: 5.5KW

  Cột áp H (m): 32

  Lưu lượng (m3/h): 1.35

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI...

  Công suất: 7.5KW

  Cột áp H (m): 38

  Lưu lượng (m3/h): 1

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI...

  Công suất: 11KW

  Cột áp H (m): 47

  Lưu lượng (m3/h): 1.2