BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khuyến Mãi Siêu Hot - Combo Máy Bơm Nước Gia Đình Wilo Giá Cực Sốc

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI 50C2.75S...

Công suất: 0.75KW

Cột áp H (m): 11.5

Lưu lượng (m3/h): 0.35

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI...

Công suất: 0.75KW

Cột áp H (m): 11.5

Lưu lượng (m3/h): 0.35

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI 50C2.75...

Công suất: 0.75KW

Cột áp H (m): 11.5

Lưu lượng (m3/h): 0.35

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI 80C21.5...

Công suất: 1.5KW

Cột áp H (m): 13

Lưu lượng (m3/h): 0.8

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI 100C42.2...

Công suất: 2.2KW

Cột áp H (m): 13.5

Lưu lượng (m3/h): 1.1

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI 100C43.7...

Công suất: 3.7KW

Cột áp H (m): 16.1

Lưu lượng (m3/h): 1.7

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI 100C45.5...

Công suất: 5.5KW

Cột áp H (m): 18

Lưu lượng (m3/h): 2.22

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI 100C47.5...

Công suất: 7.5KW

Cột áp H (m): 22.5

Lưu lượng (m3/h): 2.5

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI 100C411...

Công suất: 11KW

Cột áp H (m): 25.5

Lưu lượng (m3/h): 2.7

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI 50CA2.75...

Công suất: 0.75KW

Cột áp H (m): 11.5

Lưu lượng (m3/h): 0.35

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI 80CA21.5...

Công suất: 1.5KW

Cột áp H (m): 13

Lưu lượng (m3/h): 0.8

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI...

Công suất: 2.2KW

Cột áp H (m): 21

Lưu lượng (m3/h): 0.75

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI...

Công suất: 3.7KW

Cột áp H (m): 29

Lưu lượng (m3/h): 0.65

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI...

Công suất: 5.5KW

Cột áp H (m): 32

Lưu lượng (m3/h): 1.35

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI...

Công suất: 7.5KW

Cột áp H (m): 38

Lưu lượng (m3/h): 1

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH CẮT TSURUMI...

Công suất: 11KW

Cột áp H (m): 47

Lưu lượng (m3/h): 1.2