BÁO GIÁ 0909.228.373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms.Lý
  Ms.Lý
 • 028.38.612.116 - 0909.228.373
 • Mr.Hải
  Mr.Hải
 • 028.38.612.117 - 0909.228.217

  Máy bơm tự hút MITSUKY CNS125/18.5

  Công suất: 25 HP

  Cột áp: 38-23 m

  Lưu lượng: 66-218 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   

  Máy bơm tự hút MITSUKY CNS125/15

  Công suất: 20 HP

  Cột áp: 30-15 m

  Lưu lượng: 66-202 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   

  Máy bơm tự hút MITSUKY CNS100A/15

  Công suất: 20 HP

  Cột áp: 44-32 m

  Lưu lượng: 52-132 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   

  Máy bơm tự hút MITSUKY CNS100A/11

  Công suất: 15 HP

  Cột áp: 37-24 m

  Lưu lượng: 42-132 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   

  Máy bơm tự hút MITSUKY CNS100/15

  Công suất: 20 HP

  Cột áp: 58-39 m

  Lưu lượng: 24-78 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   

  Máy bơm tự hút MITSUKY CNS100/11

  Công suất: 15 HP

  Cột áp: 52-32 m

  Lưu lượng: 24-75 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   

  Máy bơm tự hút MITSUKY CNS80A/7.5

  Công suất: 10 HP

  Cột áp: 38-24 m

  Lưu lượng: 21-78 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   

  Máy bơm tự hút MITSUKY CNS80A/5.5

  Công suất: 7.5 HP

  Cột áp: 30-17 m

  Lưu lượng: 21-78 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   

  Máy bơm tự hút MITSUKY CNS80/7.5

  Công suất: 10 HP

  Cột áp: 58-44 m

  Lưu lượng: 9-42 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   

  Máy bơm tự hút MITSUKY CNS80/5.5

  Công suất: 7.5 HP

  Cột áp: 47-34 m

  Lưu lượng: 9-39 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   

  Máy bơm tự hút MITSUKY CNS80/4

  Công suất: 5.5 HP

  Cột áp: 35 -14 m

  Lưu lượng: 9-39 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   

  Máy bơm tự hút MITSUKY CNS40/2.2

  Công suất: 3 HP

  Cột áp: 28-14 m

  Lưu lượng: 6-24 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 125/45

  Công suất: 60 HP

  Cột áp: 67-70 m

  Lưu lượng: 210-195 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  45,500,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 125/37

  Công suất: 50 HP

  Cột áp: 55-30 m

  Lưu lượng: 180-270 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  39,650,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 125/30

  Công suất: 40 HP

  Cột áp: 45-25 m

  Lưu lượng: 150-270 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  37,700,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 125/22

  Công suất: 30 HP

  Cột áp: 35-25 m

  Lưu lượng: 150-240 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  25,350,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 125/18.5

  Công suất: 25 HP

  Cột áp: 30-20 m

  Lưu lượng: 150-200 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  20,740,000 vnđ

  Máy bơm trục đứng MITSUKY INLINE 80/15

  Công suất: 20 HP

  Cột áp: 40.6-29.8 m

  Lưu lượng: 42-144 m3/h 

  Điện áp: 380 V

   
  18,580,000 vnđ