BÁO GIÁ 0909.228.373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms.Lý
  Ms.Lý
 • 028.38.612.116 - 0909.228.373
 • Mr.Hải
  Mr.Hải
 • 028.38.612.117 - 0909.228.217

  Máy bơm nước tăng áp điện tử chịu...

  Công suất : 550W

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng : 2.7 m3/h

  Cột áp : 41 m

   

  Máy bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt Wilo...

  Công suất : 400W

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng : 2.4 m3/h

  Cột áp : 36 m

   

  Máy bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt Wilo...

  Công suất : 200W

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng : 2.1 m3/h

  Cột áp : 30 m

   

  Máy bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt Wilo...

  Công suất : 60W

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng : 35 lít/phút

  Cột áp : 8 m

   
  2,071,000 vnđ

  Máy bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt Wilo...

  Công suất : 125W

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng : 42 lít/phút

  Cột áp : 11m

   
  3,317,000 vnđ

  Máy bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt Wilo...

  Công suất : 200W

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng : 65 lít/phút

  Cột áp : 15 m

   
  3,477,000 vnđ

  Máy bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt Wilo...

  Công suất : 400W

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng : 75 lít/phút

  Cột áp : 20 m

   
  4,600,000 vnđ

  Máy bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt Wilo...

  Công suất : 400W

  Điện áp : 220V

  Cột áp : 35 m

  Lưu lượng : 55 lít/phút

   
  4,762,000 vnđ

  Máy bơm tăng áp điện tử có bình tích áp...

  Công suất : 250W

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng : 65 lít/phút

  Cột áp : 18 m

   
  5,413,000 vnđ

  Máy bơm tăng áp điện tử có bình tích áp...

  Công suất : 400W

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng : 75 lít/phút

  Cột áp : 21 m

   
  6,625,000 vnđ

  Máy bơm tăng áp tự động có bình tích áp...

  Công suất : 125W

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng : 30 lít/phút

  Cột áp : 18 m

   
  3,369,000 vnđ

  Máy bơm tăng áp tự động có bình tích áp...

  Công suất : 125W

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng : 25 lít/phút

  Cột áp : 16 m

   
  4,765,000 vnđ

  Máy bơm tăng áp tự động có bình tích áp...

  Công suất : 750W

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng : 55 lít/phút

  Cột áp : 33m

   
  12,835,000 vnđ

  Máy bơm tăng áp tự động có bình tích áp...

  Công suất : 1500W

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng : 54 lít/phút

  Cột áp : 76m

   
  28,817,000 vnđ

  Máy bơm tăng áp biến tần Wilo PBI-L203EA

  Công suất : 750W

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng : 100 lít/phút

  Cột áp : 45 m

   
  22,199,000 vnđ

  Máy bơm tăng áp biến tần Wilo PBI-L205EA

  Công suất : 1500W

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng : 100 lít/phút

  Cột áp : 75 m

   
  25,669,000 vnđ

  Máy bơm tăng áp biến tần Wilo PBI-L403EA

  Công suất : 1100W

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng : 167 lít/phút

  Cột áp : 45 m

   
  23,135,000 vnđ

  Máy bơm tăng áp biến tần Wilo PBI-L405EA

  Công suất : 1850W

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng : 150 lít/phút

  Cột áp : 82 m

   
  28,133,000 vnđ