BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm nước tăng áp điện tử chịu...

Công suất : 550W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 2.7 m3/h

Cột áp : 41 m

 
3,684,000 vnđ

Máy bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt Wilo...

Công suất : 400W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 2.4 m3/h

Cột áp : 36 m

 
3,049,000 vnđ

Máy bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt Wilo...

Công suất : 200W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 2.1 m3/h

Cột áp : 30 m

 
2,337,000 vnđ

Máy bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt Wilo...

Công suất : 60W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 35 lít/phút

Cột áp : 8 m

 
2,215,000 vnđ

Máy bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt Wilo...

Công suất : 125W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 42 lít/phút

Cột áp : 11m

 
3,549,000 vnđ

Máy bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt Wilo...

Công suất : 200W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 65 lít/phút

Cột áp : 15 m

 
3,720,000 vnđ

Máy bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt Wilo...

Công suất : 400W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 75 lít/phút

Cột áp : 20 m

 
4,922,000 vnđ

Máy bơm tăng áp điện tử chịu nhiệt Wilo...

Công suất : 400W

Điện áp : 220V

Cột áp : 35 m

Lưu lượng : 55 lít/phút

 
4,762,000 vnđ

Máy bơm tăng áp điện tử có bình tích áp...

Công suất : 250W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 65 lít/phút

Cột áp : 18 m

 
5,791,000 vnđ

Máy bơm tăng áp điện tử có bình tích áp...

Công suất : 400W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 75 lít/phút

Cột áp : 21 m

 
6,989,000 vnđ

Máy bơm tăng áp tự động có bình tích áp...

Công suất : 125W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 30 lít/phút

Cột áp : 18 m

 
3,571,000 vnđ

Máy bơm tăng áp tự động có bình tích áp...

Công suất : 125W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 25 lít/phút

Cột áp : 16 m

 
4,765,000 vnđ

Máy bơm tăng áp tự động có bình tích áp...

Công suất : 750W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 55 lít/phút

Cột áp : 33m

 
13,605,000 vnđ

Máy bơm tăng áp tự động có bình tích áp...

Công suất : 1500W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 54 lít/phút

Cột áp : 76m

 
30,546,000 vnđ

Máy bơm tăng áp biến tần Wilo PBI-L203EA

Công suất : 750W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 100 lít/phút

Cột áp : 45 m

 
23,230,000 vnđ

Máy bơm tăng áp biến tần Wilo PBI-L205EA

Công suất : 1500W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 100 lít/phút

Cột áp : 75 m

 
26,909,000 vnđ

Máy bơm tăng áp biến tần Wilo PBI-L403EA

Công suất : 1100W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 167 lít/phút

Cột áp : 45 m

 
24,223,000 vnđ

Máy bơm tăng áp biến tần Wilo PBI-L405EA

Công suất : 1850W

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 150 lít/phút

Cột áp : 82 m

 
29,520,000 vnđ