BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khuyến Mãi Siêu Hot - Combo Máy Bơm Nước Gia Đình Wilo Giá Cực Sốc

Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Franklin IMPO SS 896/6...

Model : IMPO SS 896/6

Xuất xứ : USA

Công suất : 30HP

Cột áp : 83-50 m

 
102,344,000 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Franklin IMPO SS 872/5...

Model : IMPO SS 872/5

Xuất xứ : USA

Công suất : 25HP

Cột áp : 69-40 m

 
93,937,000 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Franklin IMPO SS 675/6...

Model : IMPO SS 675/6

Xuất xứ : USA

Công suất : 20HP

Cột áp : 68-26 m

 
81,197,000 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Franklin IMPO SS 660/8...

 • Xuất xứ : USA

 • Nhà sản xuất : FRANKLIN

 • Model : IMPO SS 660/8

 • Công suất : 15HP

 • Lưu lượng : 28-76 m3/h

 • Cột áp : 80-26 m

GIÁ BÁN: 66.890.000 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
66,890,000 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Franklin IMPO SS 660/7

 • Xuất xứ : USA

 • Nhà sản xuất : FRANKLIN

 • Model : IMPO SS 660/7

 • Công suất : 15HP

 • Lưu lượng : 28-76 m3/h

 • Cột áp : 70-23 m

GIÁ BÁN: 63.945.000 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
63,945,000 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Franklin IMPO SS 636/6

 • Xuất xứ : USA

 • Nhà sản xuất : FRANKLIN

 • Model : IMPO SS 636/6

 • Công suất : 10HP

 • Lưu lượng : 22-48 m3/h

 • Cột áp : 58-32

GIÁ BÁN: 55.955.000 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
55,955,000 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Franklin IMPO SS 636/5...

 • Xuất xứ : USA

 • Nhà sản xuất : FRANKLIN

 • Model : IMPO SS 636/5

 • Công suất : 7.5HP

 • Lưu lượng : 22-48 m3/h

 • Cột áp : 49-26 m

GIÁ BÁN: 49.951.000 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
49,951,000 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Franklin 65SR18F65-1164...

 • Xuất xứ : USA

 • Nhà sản xuất : FRANKLIN

 • Model : 65SR18F65-1164

 • Công suất : 25 HP

 • Lưu lượng :

 • Cột áp :

GIÁ BÁN: 119.511.000 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
119,511,000 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 INCH FRANKLIN 46SR15F65-0964...

 • Xuất xứ : USA

 • Nhà sản xuất : FRANKLIN

 • Model : 46SR15F65-0964

 • Công suất : 20 HP

 • Lưu lượng :

 • Cột áp :

GIÁ BÁN: 97.955.000 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
97,955,000 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Franklin 46SR11F65-0863...

 • Xuất xứ : USA

 • Nhà sản xuất : FRANKLIN

 • Model : 46SR11F65-0863

 • Công suất : 15 HP

 • Lưu lượng :

 • Cột áp :

GIÁ BÁN: 83.334.000 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
83,334,000 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Franklin 46SR7F65-0563...

 • Xuất xứ : USA

 • Nhà sản xuất : FRANKLIN

 • Model : 46SR7F65-0563

 • Công suất : 10 HP

 • Lưu lượng :

 • Cột áp :

GIÁ BÁN: 67.222.000 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
67,222,000 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn 6 Inch Franklin 46SR5F65-0463...

 • Xuất xứ : USA

 • Nhà sản xuất : FRANKLIN

 • Model : 46SR5F65-0463

 • Công suất : 7.5 HP

 • Lưu lượng :

 • Cột áp :

GIÁ BÁN: 60.743.000 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
60,743,000 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn 4 Inch Franklin 270FA7S4-PEXB...

 • Xuất xứ : USA

 • Nhà sản xuất : FRANKLIN

 • Model : 270FA7S4-PEXB

 • Công suất : 7.5 HP

 • Lưu lượng :

 • Cột áp :

GIÁ BÁN: 39.986.000 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
39,986,000 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn 4 INCH FRANKLIN 270FA5S4-PEXB...

 • Xuất xứ : USA

 • Nhà sản xuất : FRANKLIN

 • Model : 270FA5S4-PEXB

 • Công suất : 5 HP

 • Lưu lượng :

 • Cột áp :

GIÁ BÁN: 34.942.000 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
34,942,000 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn 4 Inch Franklin 200FA5S4-PEXB...

 • Xuất xứ : USA

 • Nhà sản xuất : FRANKLIN

 • Model : 200FA5S4-PEXB

 • Công suất : 5 HP

 • Lưu lượng :

 • Cột áp :

GIÁ BÁN: 32.994.000 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
32,994,000 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn 4 INCH FRANKLIN 270FA3S4-PEXB...

 • Xuất xứ : usa

 • Nhà sản xuất : FRANKLIN

 • Model : 270FA3S4-PEXB 3Phase

 • Công suất : 3 HP

 • Lưu lượng :

 • Cột áp :

GIÁ BÁN: 20.929.000 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
20,929,000 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn 4 INCH FRANKLIN 270FA3S4-PEXB...

 • Xuất xứ : USA

 • Nhà sản xuất : FRANKLIN

 • Model : 270FA3S4-PEXB

 • Công suất : 3 HP

 • Lưu lượng :

 • Cột áp :

GIÁ BÁN: 23.807.000 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
23,807,000 vnđ

Máy Bơm Hỏa Tiễn 4 Inch Franklin 100FA3S4-PEXB...

 • Xuất xứ : USA

 • Nhà sản xuất : FRANKLIN

 • Model : 100FA3S4-PEXB

 • Công suất : 3 HP

 • Lưu lượng :

 • Cột áp :

GIÁ BÁN: 19.020.000 VND (Chưa bao gồm VAT)
 
19,020,000 vnđ