BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khuyến Mãi Siêu Hot - Combo Máy Bơm Nước Gia Đình Wilo Giá Cực Sốc

Máy bơm chìm nước thải cánh xoáy Tsurumi...

Công suất : 0.25 kw

Điện áp : 380V

Cột áp tối đa : 7m

Lưu lượng tối đa : 0.21 m3/phút

 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

Công suất: 0.15KW

Cột áp H (m): 5.9

Lưu lượng (m3/h): 0.2

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

Công suất: 0.15KW

Cột áp H (m): 5.9

Lưu lượng (m3/h): 0.2

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

Công suất: 0.25KW

Cột áp H (m): 7

Lưu lượng (m3/h): 0.21

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI 40PU2.25...

Công suất: 0.25KW

Cột áp H (m): 7

Lưu lượng (m3/h): 0.21

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI 50PU2.4S...

Công suất: 0.4KW

Cột áp H (m): 9.8

Lưu lượng (m3/h): 0.27

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

Công suất: 0.75KW

Cột áp H (m): 13.7

Lưu lượng (m3/h): 0.36

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

Công suất: 0.15KW

Cột áp H (m): 5.9

Lưu lượng (m3/h): 0.2

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

Công suất: 0.25KW

Cột áp H (m): 7

Lưu lượng (m3/h): 0.21

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

Công suất: 0.4KW

Cột áp H (m): 9.8

Lưu lượng (m3/h): 0.27

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

Công suất: 0.75KW

Cột áp H (m): 13.7

Lưu lượng (m3/h): 0.36

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

Công suất: 0.15KW

Cột áp H (m): 5.9

Lưu lượng (m3/h): 0.2

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

Công suất: 0.25KW

Cột áp H (m): 7

Lưu lượng (m3/h): 0.21

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

Công suất: 0.4KW

Cột áp H (m): 9.8

Lưu lượng (m3/h): 0.27

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

Công suất: 0.25KW

Cột áp H (m): 7

Lưu lượng (m3/h): 0.21

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

Công suất: 0.4KW

Cột áp H (m): 9.8

Lưu lượng (m3/h): 0.27

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

Công suất: 0.75KW

Cột áp H (m): 13.7

Lưu lượng (m3/h): 0.36

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI 40PU2.15...

Công suất: 0.15KW

Cột áp H (m): 5.9

Lưu lượng (m3/h): 0.2