BÁO GIÁ 0909.228.373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms.Lý
  Ms.Lý
 • 028.38.612.116 - 0909.228.373
 • Mr.Hải
  Mr.Hải
 • 028.38.612.117 - 0909.228.217

  Máy bơm chìm nước thải cánh xoáy Tsurumi...

  Công suất : 0.25 kw

  Điện áp : 380V

  Cột áp tối đa : 7m

  Lưu lượng tối đa : 0.21 m3/phút

   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

  Công suất: 0.15KW

  Cột áp H (m): 5.9

  Lưu lượng (m3/h): 0.2

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

  Công suất: 0.15KW

  Cột áp H (m): 5.9

  Lưu lượng (m3/h): 0.2

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

  Công suất: 0.25KW

  Cột áp H (m): 7

  Lưu lượng (m3/h): 0.21

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI 40PU2.25...

  Công suất: 0.25KW

  Cột áp H (m): 7

  Lưu lượng (m3/h): 0.21

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI 50PU2.4S...

  Công suất: 0.4KW

  Cột áp H (m): 9.8

  Lưu lượng (m3/h): 0.27

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

  Công suất: 0.75KW

  Cột áp H (m): 13.7

  Lưu lượng (m3/h): 0.36

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

  Công suất: 0.15KW

  Cột áp H (m): 5.9

  Lưu lượng (m3/h): 0.2

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

  Công suất: 0.25KW

  Cột áp H (m): 7

  Lưu lượng (m3/h): 0.21

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

  Công suất: 0.4KW

  Cột áp H (m): 9.8

  Lưu lượng (m3/h): 0.27

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

  Công suất: 0.75KW

  Cột áp H (m): 13.7

  Lưu lượng (m3/h): 0.36

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

  Công suất: 0.15KW

  Cột áp H (m): 5.9

  Lưu lượng (m3/h): 0.2

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

  Công suất: 0.25KW

  Cột áp H (m): 7

  Lưu lượng (m3/h): 0.21

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

  Công suất: 0.4KW

  Cột áp H (m): 9.8

  Lưu lượng (m3/h): 0.27

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

  Công suất: 0.25KW

  Cột áp H (m): 7

  Lưu lượng (m3/h): 0.21

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

  Công suất: 0.4KW

  Cột áp H (m): 9.8

  Lưu lượng (m3/h): 0.27

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI...

  Công suất: 0.75KW

  Cột áp H (m): 13.7

  Lưu lượng (m3/h): 0.36

   
   

  BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH XOÁY TSURUMI 40PU2.15...

  Công suất: 0.15KW

  Cột áp H (m): 5.9

  Lưu lượng (m3/h): 0.2