BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm chìm nước thải Zenit Cao áp APN...

Model : APN 550/2/G50H

Công suất : 4.1 kw 

Lưu lượng : 3.6 - 28.8 (m3/H)

Cột áp : 37.4 - 18.9 H(m)

 
56,947,273 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit Cao áp APN...

Model : APN 400/2/G50H

Công suất : 3 kw 

Lưu lượng : 3.6 - 28.8 (m3/H)

Cột áp : 33.4 - 15.7 H(m)

 
53,370,909 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit Cao áp APN...

Model : APN 300/2/G50H

Công suất : 2.2 kw 

Lưu lượng : 3.6 - 32.4 (m3/H)

Cột áp : 28.4 - 5.1 H(m)

 
41,744,545 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit Cao áp APN...

Model : APN 250/2/G40H

Công suất : 1.8 kw 

Lưu lượng : 3.6 - 28.8 (m3/H)

Cột áp : 24.6 - 3.7 H(m)

 
38,536,364 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit Cao áp APE...

Model : APE 200/2/G50H

Công suất : 1.7 kw 

Lưu lượng : 3.6 - 32.4 (m3/H)

Cột áp : 23.9 - 4 H(m)

 
18,675,455 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit Cao áp APS...

Model : APS 100/2/G40H

Công suất : 0.9 kw 

Lưu lượng : 3.6 - 18 (m3/H)

Cột áp : 18.7 - 5.8 H(m)

 
14,225,455 vnđ