BÁO GIÁ 0909.228.373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms.Lý
  Ms.Lý
 • 028.38.612.116 - 0909.228.373
 • Mr.Hải
  Mr.Hải
 • 028.38.612.117 - 0909.228.217

  BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA INJECTA...

  Model : AT.BX4

  Công suất : 28W

  Lưu lượng : 50 Lít/h

  Áp lực : 1 Bar

   
  8,560,000 vnđ

  BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA INJECTA...

  Model : AT.BX4

  Công suất : 28W

  Lưu lượng : 35 Lít/h

  Áp lực : 2 Bar

   
  8,560,000 vnđ

  BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA INJECTA...

  Model : AT.BX4

  Công suất : 28W

  Lưu lượng : 22 Lít/h

  Áp lực : 4 Bar

   
  8,560,000 vnđ

  BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA INJECTA...

  Model : AT.BX4

  Công suất : 28W

  Lưu lượng : 20 Lít/h

  Áp lực : 5 Bar

   
  8,560,000 vnđ

  BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA INJECTA...

  Model : AT.BX3

  Công suất : 28W

  Lưu lượng : 16 Lít/h

  Áp lực : 2 Bar

   
  6,580,000 vnđ

  BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA INJECTA...

  Model : AT.BX3

  Công suất : 28W

  Lưu lượng : 14 Lít/h

  Áp lực : 6 Bar

   
  6,580,000 vnđ

  BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA INJECTA...

  Model : AT.BX3

  Công suất : 28W

  Lưu lượng : 10 Lít/h

  Áp lực : 10 Bar

   
  6,580,000 vnđ

  BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA INJECTA...

  Model : AT.BX3

  Công suất : 28W

  Lưu lượng : 7 Lít/h

  Áp lực : 16 Bar

   
  6,580,000 vnđ

  BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA INJECTA...

  Model : AT.BX2

  Công suất : 28W

  Lưu lượng : 8 Lít/h

  Áp lực : 2 Bar

   
  4,770,000 vnđ

  BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA INJECTA...

  Model : AT.BX2

  Công suất : 28W

  Lưu lượng : 5 Lít/h

  Áp lực : 8 Bar

   
  4,770,000 vnđ

  BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA INJECTA...

  Model : AT.BX2

  Công suất : 28W

  Lưu lượng : 4 Lít/h

  Áp lực : 10 Bar

   
  4,770,000 vnđ

  BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA INJECTA...

  Model : AT.BX2

  Công suất : 28W

  Lưu lượng : 3 Lít/h

  Áp lực : 12 Bar

   
  4,770,000 vnđ

  BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ - KiỂU MÀNG 3 PHA -...

  Model : TM06165C

  Công suất : 370W

  Lưu lượng : 460 Lít/h

  Áp lực : 5 Bar

   
  17,270,000 vnđ

  BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ - KiỂU MÀNG 3 PHA -...

  Model : TM06138C

  Công suất : 370W

  Lưu lượng : 310 Lít/h

  Áp lực : 7 Bar

   
  16,520,000 vnđ

  BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ - KiỂU MÀNG 3 PHA -...

  Model : TM04108C

  Công suất : 370W

  Lưu lượng : 120 Lít/h

  Áp lực : 10 Bar

   
  13,810,000 vnđ

  BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ - KiỂU MÀNG 3 PHA -...

  Model : TM05050G

  Công suất : 90W

  Lưu lượng : 60 Lít/h

  Áp lực : 5 Bar

   
  10,840,000 vnđ

  BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ - KiỂU MÀNG 3 PHA -...

  Model : TM05050C

  Công suất : 90W

  Lưu lượng : 20 Lít/h

  Áp lực : 5 Bar

   
  9,790,000 vnđ

  BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ - KiỂU MÀNG 3 PHA -...

  Model : TM05050A

  Công suất : 90W

  Lưu lượng : 20 Lít/h

  Áp lực : 5 Bar

   
  9,390,000 vnđ