BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Bơm ly tâm Ebara DWO 200

Model : DWO 200

Công suất : 1.5 KW

Lưu lượng : 100-750 (Lít phút)

Cộ áp : 12.7-5.8 m

 
12,530,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Ebara MD 50-250/22

Model : MD 50-250/22

Công suất : 22 kw - 380V

Lưu lượng : 400-1150 lít/phút

Cột áp : 91-70 m

 
78,530,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Ebara MD 50-250/18.5

Model : MD 50-250/18.5

Công suất : 18.5 kw - 380V

Lưu lượng : 400-1150 lít/phút

Cộ áp : 80-57 m

 
75,000,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Ebara MD 50-250/15

Model : MD 50-250/15

Công suất : 15 kw - 380V

Lưu lượng : 400-1100 lít/phút

Cột áp : 69-47 m

 
70,530,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Ebara MD 40-250/15

Model : MD 40-250/15

Công suất : 15 kw - 380V

Lưu lượng : 200-600 lít/phút

Cột áp : 93-74 m

 
56,500,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Ebara MD 40-250/11

Model : MD 40-250/11

Công suất : 11 kw - 380V

Lưu lượng : 200-600 lít/phút

Cột áp : 73-55 m

 

 
46,800,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang Ebara 3D 50-200/15

Model : 3D 50-200/15

Công suất : 15 kw - 380V

Lưu lượng : 500-1200 lít/phút

Cột áp : 70-57 m

 
50,340,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang Ebara 3M65-160/9.2

Model :  3M65-160/9.2

Công suất : 9.2 kw  - 380V

Lưu lượng : 700-2000 lít/phút

Cột áp : 34.3-16.9 m

 

 
45,990,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang Ebara 3M65-125/7.5

Model : 3M65-125/7.5

Công suất : 7.5 kw - 380V

Lưu lượng : 700-1200 lít/phút

Cột áp : 29.5-12 m

 
38,780,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang Ebara 3M 65-125/4.0

Model : 3M 65-125/4.0

Công suất : 4 kw - 380V

Lưu lượng : 600-1900 lít/phút

Cột áp : 19.6-6.2 m

 
33,780,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang Ebara 3M 50-125/2.2

Model : 3M 50-125/2.2

Công suất : 2.2 kw - 380V

Lưu lượng : 400-1000 lít/phút

Cột áp : 17-8 m

 
20,750,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang Ebara 3M 40-125/1.5

Model : 3M 40-125/1.5

Công suất : 1.5 kw - 380V

Lưu lượng : 200-700 lít/phút

Cột áp : 19-7 m

 
19,190,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang Ebara 3M 32-200/7.5

Model : 3M 32-200/7.5

Công suất : 7.5 kw - 380V

Lưu lượng : 100-450 lít/phút

Cột áp : 69-58.3 m

 
33,380,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang Ebara 3M 32-125/1.1

Model : 3M 32-125/1.1

Công suất : 1.1 kw - 380V

Lưu lượng : 100-333 lít/phút

Cột áp : 21-12 m

 
16,450,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục ngang EBARA PRA 200T

Model : PRA 200T

Công suất : 1.5 kw - 380V

Lưu lượng : 10-70 lít/phút

Cột áp : 88-22 m

 

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG EBARA PRA 100M

Model : PRA 100M

Công suất: 1HP - 220V

Cột áp H (m): 62-13

Lưu lượng (L/p): 5-50

 
 
4,610,000 vnđ

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG EBARA PRA 150M

Model : PRA 150M

Công suất: 1.5HP

Cột áp H (m): 81-18

Lưu lượng (L/p): 10-65

 
 
6,930,000 vnđ

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG EBARA PRA 200M

Model : PRA 200M

Công suất: 2HP - 220V

Cột áp H (m): 88-22

Lưu lượng (L/p): 10-70

 
 
7,050,000 vnđ