BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Bơm chìm nước thải inox DAB DRENAG 1000M-A...

Model : DRENAG 1000M-A (PHAO)

Công suất : 1.36 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 3.0 - 23.5 (m3/H)

Cột áp : 13.7 - 0.5 H(m)

 
14,154,545 vnđ

Bơm chìm nước thải inox DAB FEKA VS 1200T-NA

Model : FEKA VS 1200T-NA

Công suất : 1.6 HP

Điện áp : 400 V

Lưu lượng : 3.0 - 30 (m3/H)

Cột áp : 13.4 - 4 H(m)

 
9,818,182 vnđ

Bơm chìm nước thải inox DAB FEKA VS 1200M-NA

Model : FEKA VS 1200M-NA

Công suất : 1.6 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 3.0 - 30 (m3/H)

Cột áp : 13.4 - 4 H(m)

 
9,445,445 vnđ

Bơm chìm nước thải inox DAB FEKA VS 1200M-A...

Model : FEKA VS 1200M-A (PHAO)

Công suất : 1.6 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 3.0 - 30 (m3/H)

Cột áp : 13.4 - 4 H(m)

 
9,490,909 vnđ

Bơm chìm nước thải inox DAB FEKA VS 1000T-NA

Model : FEKA VS 1000T-NA

Công suất : 1.36 HP

Điện áp : 400 V

Lưu lượng : 3.0 - 24 (m3/H)

Cột áp : 11.3 - 2.7 H(m)

 
9,236,364 vnđ

Bơm chìm nước thải inox DAB FEKA VS 1000M-NA

Model : FEKA VS 1000M-NA

Công suất : 1.36 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 3.0 - 24 (m3/H)

Cột áp : 11.3 - 2.7 H(m)

 
8,827,273 vnđ

Bơm chìm nước thải inox DAB FEKA VS 1000M-A...

Model : FEKA VS 1000M-A (PHAO)

Công suất : 1.36 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 3.0 - 24 (m3/H)

Cột áp : 11.3 - 4.1 H(m)

 
8,890,909 vnđ

Bơm chìm nước thải inox DAB FEKA VS 750T -NA

Model : FEKA VS 750T -NA

Công suất : 1 HP

Điện áp : 400 V

Lưu lượng : 3.0 - 24 (m3/H)

Cột áp : 9.2 - 1.9 H(m)

 
8,445,455 vnđ

Bơm chìm nước thải inox DAB FEKA VS 750M -NA

Model : FEKA VS 750M -NA

Công suất : 1 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 3.0 - 24 (m3/H)

Cột áp : 9.2 - 1.9 H(m)

 
7,890,909 vnđ

Bơm chìm nước thải inox DAB FEKA VS 750M -A...

Model : FEKA VS 750M -A (PHAO)

Công suất : 1 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 3.0 - 24 (m3/H)

Cột áp : 9.2 - 1.9 H(m)

 
7,981,818 vnđ

Bơm chìm nước thải inox DAB FEKA VS 550T -NA

Model : FEKA VS 550T -NA

Công suất : 0.75 HP

Điện áp : 400 V

Lưu lượng : 3.0 - 18 (m3/H)

Cột áp : 6.9 - 1.8 H(m)

 
8,036,364 vnđ

Bơm chìm nước thải inox DAB FEKA VS 550M -A

Model : FEKA VS 550M -A

Công suất : 0.75 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 3.0 - 18 (m3/H)

Cột áp : 6.9 - 1.8 H(m)

 
7,600,000 vnđ

Bơm chìm nước thải inox DAB FEKA VS 550M -NA

Model : FEKA VS 550M -NA

Công suất : 0.75 HP

Điện áp : 220 V

Lưu lượng : 3.0 - 18 (m3/H)

Cột áp : 6.9 - 1.8 H(m)

 
7,554,545 vnđ