BÁO GIÁ 0909.228.217

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms.Lý
  Ms.Lý
 • 028.38.612.116 - 0909.228.373
 • Mr.Hải
  Mr.Hải
 • 028.38.612.117 - 0909.228.217

  Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XG/7A...

  Công suất : 5.5 HP

  Điện áp : 380 V

  Cột áp : 21.1 m

  Lưu lượng : 1435 L/P

   
  5,030,000 vnđ

  Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XGM/7A...

  Công suất : 5.5 HP

  Điện áp : 220 V

  Cột áp : 21.1 m

  Lưu lượng : 1435 L/P

   
  4,843,000 vnđ

  Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XG/7B

  Công suất : 4 HP

  Điện áp : 380 V

  Cột áp : 19.5 m

  Lưu lượng : 1350 L/P

   
  4,617,000 vnđ

  Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XGM/7B...

  Công suất : 4 HP

  Điện áp : 220V

  Cột áp : 19.5 m

  Lưu lượng : 1350 L/P

   
  4,554,000 vnđ

  Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XG/6AR...

  Công suất : 3 HP

  Điện áp : 380V

  Cột áp : 18.5 m

  Lưu lượng : 1300 L/P

   
  3,953,000 vnđ

  Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro...

  Công suất : 3 HP

  Điện áp : 220V

  Cột áp : 18.5 m

  Lưu lượng : 1300 L/P

   
  3,953,000 vnđ

  Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XG/6BR...

  Công suất : 2 HP

  Điện áp : 380V

  Cột áp : 14.7 m

  Lưu lượng : 1200 L/P

   
  3,013,000 vnđ

  Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro...

  Công suất : 2 HP

  Điện áp : 220V

  Cột áp : 14.7 m

  Lưu lượng : 1200 L/P

   
  3,013,000 vnđ

  Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XG/6A...

  Công suất : 3 HP

  Điện áp : 380V

  Cột áp : 18.5 m

  Lưu lượng : 1300 L/P

   
  3,802,000 vnđ

  Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XGM/6A...

  Công suất : 3 HP

  Điện áp : 220V

  Cột áp : 18.5 m

  Lưu lượng : 1300 L/P

   
  3,802,000 vnđ

  Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XG/6B...

  Công suất : 2 HP

  Điện áp : 380V

  Cột áp : 14.7 m

  Lưu lượng : 1200 L/P

   
  2,878,000 vnđ

  Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XGM/6B...

  Công suất : 2 HP

  Điện áp : 220V

  Cột áp : 14.7 m

  Lưu lượng : 1200 L/P

   
  2,888,000 vnđ

  Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XGM/6CR

  Công suất : 1.5 HP

  Điện áp : 220V

  Cột áp : 11.9 m

  Lưu lượng : 1100 L/P

   
  2,913,000 vnđ

  Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XGM/6C

  Công suất : 1.5 HP

  Điện áp : 220V

  Cột áp : 11.9 m

  Lưu lượng : 1100 L/P

   
  2,835,000 vnđ

  Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XGM/5AM

  Công suất : 2 HP

  Điện áp : 220V

  Cột áp : 22.5 m

  Lưu lượng : 600 L/P

   
  2,548,000 vnđ

  Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XGM/5BM

  Công suất : 1.5 HP

  Điện áp : 220V

  Cột áp : 20.2 m

  Lưu lượng : 600 L/P

   
  2,327,000 vnđ

  Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XGM/5B

  Công suất : 1 HP

  Điện áp : 220V

  Cột áp : 13.7 m

  Lưu lượng : 600 L/P

   
  1,648,000 vnđ

  Máy bơm lưu lượng Lucky Pro 1.5DK24

  Công suất : 1 HP

  Điện áp : 220V

  Cột áp : 17 m

  Lưu lượng : 267 L/P

   
  1,027,000 vnđ