BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khuyến Mãi Siêu Hot - Combo Máy Bơm Nước Gia Đình Wilo Giá Cực Sốc

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XG/7A...

Công suất : 5.5 HP

Điện áp : 380 V

Cột áp : 21.1 m

Lưu lượng : 1435 L/P

 
6,400,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XGM/7A...

Công suất : 5.5 HP

Điện áp : 220 V

Cột áp : 21.1 m

Lưu lượng : 1435 L/P

 
6,400,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XG/7B

Công suất : 4 HP

Điện áp : 380 V

Cột áp : 19.5 m

Lưu lượng : 1350 L/P

 
5,900,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XGM/7B...

Công suất : 4 HP

Điện áp : 220V

Cột áp : 19.5 m

Lưu lượng : 1350 L/P

 
5,900,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XG/6AR...

Công suất : 3 HP

Điện áp : 380V

Cột áp : 18.5 m

Lưu lượng : 1300 L/P

 
4,630,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro...

Công suất : 3 HP

Điện áp : 220V

Cột áp : 18.5 m

Lưu lượng : 1300 L/P

 
4,630,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XG/6BR...

Công suất : 2 HP

Điện áp : 380V

Cột áp : 14.7 m

Lưu lượng : 1200 L/P

 
3,600,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro...

Công suất : 2 HP

Điện áp : 220V

Cột áp : 14.7 m

Lưu lượng : 1200 L/P

 
3,600,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XG/6A...

Công suất : 3 HP

Điện áp : 380V

Cột áp : 18.5 m

Lưu lượng : 1300 L/P

 
4,530,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XGM/6A...

Công suất : 3 HP

Điện áp : 220V

Cột áp : 18.5 m

Lưu lượng : 1300 L/P

 
4,530,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XG/6B...

Công suất : 2 HP

Điện áp : 380V

Cột áp : 14.7 m

Lưu lượng : 1200 L/P

 
3,450,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XGM/6B...

Công suất : 2 HP

Điện áp : 220V

Cột áp : 14.7 m

Lưu lượng : 1200 L/P

 
3,450,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XGM/6CR

Công suất : 1.5 HP

Điện áp : 220V

Cột áp : 11.9 m

Lưu lượng : 1100 L/P

 
2,750,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XGM/6C

Công suất : 1.5 HP

Điện áp : 220V

Cột áp : 11.9 m

Lưu lượng : 1100 L/P

 
2,700,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XGM/5AM

Công suất : 2 HP

Điện áp : 220V

Cột áp : 22.5 m

Lưu lượng : 600 L/P

 
2,840,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XGM/5BM

Công suất : 1.5 HP

Điện áp : 220V

Cột áp : 20.2 m

Lưu lượng : 600 L/P

 
2,630,000 vnđ

Máy bơm nước lưu lượng lớn Lucky Pro XGM/5B

Công suất : 1 HP

Điện áp : 220V

Cột áp : 13.7 m

Lưu lượng : 600 L/P

 
1,930,000 vnđ

Máy bơm lưu lượng Lucky Pro 1.5DK24

Công suất : 1 HP

Điện áp : 220V

Cột áp : 17 m

Lưu lượng : 267 L/P

 
1,027,000 vnđ