BÁO GIÁ 0909.228.373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms.Lý
  Ms.Lý
 • 028.38.612.116 - 0909.228.373
 • Mr.Hải
  Mr.Hải
 • 028.38.612.117 - 0909.228.217

  Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 70-14 (30Hp)

  Công suất : 30HP

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 30-66 m3/h

  Cột áp : 145-47 m

   
  75,190,000 vnđ

  Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 48-10 (20Hp)

  Công suất : 20Hp

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 18-48 m3/h

  Cột áp : 136-46 m

   
  65,600,000 vnđ

  Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 25-30 (20Hp)

  Công suất : 20Hp

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 30-66 m3/h

  Cột áp : 269-92 m

   
  65,760,000 vnđ

  Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 25-23 (15Hp)

  Công suất : 15HP

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 6-25.5 m3/h

  Cột áp : 206-73 m

   
  61,350,000 vnđ

  Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 36-8 (10Hp)

  Công suất : 10Hp

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 12-36 m3/h

  Cột áp : 101-32 m

   
  53,890,000 vnđ

  Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 36-6 (7.5Hp)

  Công suất : 7.5Hp

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 12-36 m3/h

  Cột áp : 76-24 m

   
  50,960,000 vnđ

  Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 25-12 (7.5Hp)

  Công suất : 7.5Hp

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 6-25.5 m3/h

  Cột áp : 110-35

   
  52,500,000 vnđ

  Máy bơm hỏa tiễn Pentax 77 - 28

  Công suất : 5.5Hp

  Điện áp : 380V

  Lưu lượng : 6-25.5 m3/h

  Cột áp : 77-28 m

   
  48,000,000 vnđ

  Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 24-10 (3Hp)

  Công suất : 3Hp

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng : 3.6-24 m3/h

  Cột áp : 56-6 m

   
  18,240,000 vnđ

  Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 14-12(3Hp)

  Công suất : 3Hp

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng : 1.2-13.2 m3/h

  Cột áp : 83 - 12 m

   
  18,240,000 vnđ

  Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 10-19 (3Hp)

  Công suất : 3HP

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng : 1.2-9.6 m3/h

  Cột áp : 125-35 m

   
  18,690,000 vnđ

  Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 10-13 (1Hp)

  Công suất : 2Hp

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng : 1.2-9.6 m3/h

  Cột áp : 85-22 m

   
  13,940,000 vnđ

  Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 10-10 (2Hp)

  Công suất : 2Hp

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng : 1.2-9.6 m3/h

  Cột áp : 66-16 m

   
  12,080,000 vnđ

  Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 10-07 (1Hp)

  Công suất : 1Hp

  Điện áp : 220V

  Lưu lượng : 1.2-9.6 m3/h

  Cột áp : 46-12 m

   
  10,420,000 vnđ

  MÁY BƠM HỎA TIỄN PENTAX 4ST 10-13 (2HP)

  Công suất: 2HP

  Cột áp H (m): 85-22

  Lưu lượng (m3/h): 1.2-9.6

   
   
  13,940,000 vnđ

  MÁY BƠM HỎA TIỄN PENTAX 4ST 10-19 (3HP)

  Công suất: 3HP

  Cột áp H (m): 118-35

  Lưu lượng (m3/h): 2.4-9.6

   
   
  18,690,000 vnđ

  MÁY BƠM HỎA TIỄN PENTAX 4S 14-8 (2HP)

  Công suất: 2HP

  Cột áp H (m): 57-10

  Lưu lượng (m3/h): 1.2-13.2

   
   
  13,620,000 vnđ

  MÁY BƠM HỎA TIỄN PENTAX 4ST 14-8 (2HP)

  Công suất: 2HP

  Cột áp H (m): 57-10

  Lưu lượng (m3/h): 1.2-13.2

   
   
  13,620,000 vnđ