BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khuyến Mãi Siêu Hot - Combo Máy Bơm Nước Gia Đình Wilo Giá Cực Sốc

Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 70-14 (30Hp)

Công suất : 30HP

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 30-66 m3/h

Cột áp : 145-47 m

 

Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 48-10 (20Hp)

Công suất : 20Hp

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 18-48 m3/h

Cột áp : 136-46 m

 

Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 25-30 (20Hp)

Công suất : 20Hp

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 30-66 m3/h

Cột áp : 269-92 m

 

Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 25-23 (15Hp)

Công suất : 15HP

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 6-25.5 m3/h

Cột áp : 206-73 m

 

Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 36-8 (10Hp)

Công suất : 10Hp

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 12-36 m3/h

Cột áp : 101-32 m

 

Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 36-6 (7.5Hp)

Công suất : 7.5Hp

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 12-36 m3/h

Cột áp : 76-24 m

 

Máy bơm hỏa tiễn Pentax 6ST 25-12 (7.5Hp)

Công suất : 7.5Hp

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 6-25.5 m3/h

Cột áp : 110-35

 

Máy bơm hỏa tiễn Pentax 77 - 28

Công suất : 5.5Hp

Điện áp : 380V

Lưu lượng : 6-25.5 m3/h

Cột áp : 77-28 m

 

Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 24-10 (3Hp)

Công suất : 3Hp

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 3.6-24 m3/h

Cột áp : 56-6 m

 

Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 14-12(3Hp)

Công suất : 3Hp

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1.2-13.2 m3/h

Cột áp : 83 - 12 m

 

Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 10-19 (3Hp)

Công suất : 3HP

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1.2-9.6 m3/h

Cột áp : 125-35 m

 

Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 10-13 (1Hp)

Công suất : 2Hp

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1.2-9.6 m3/h

Cột áp : 85-22 m

 

Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 10-10 (2Hp)

Công suất : 2Hp

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1.2-9.6 m3/h

Cột áp : 66-16 m

 

Máy bơm hỏa tiễn Pentax 4S 10-07 (1Hp)

Công suất : 1Hp

Điện áp : 220V

Lưu lượng : 1.2-9.6 m3/h

Cột áp : 46-12 m

 

MÁY BƠM HỎA TIỄN PENTAX 4ST 10-13 (2HP)

Công suất: 2HP

Cột áp H (m): 85-22

Lưu lượng (m3/h): 1.2-9.6

 
 

MÁY BƠM HỎA TIỄN PENTAX 4ST 10-19 (3HP)

Công suất: 3HP

Cột áp H (m): 118-35

Lưu lượng (m3/h): 2.4-9.6

 
 

MÁY BƠM HỎA TIỄN PENTAX 4S 14-8 (2HP)

Công suất: 2HP

Cột áp H (m): 57-10

Lưu lượng (m3/h): 1.2-13.2

 
 

MÁY BƠM HỎA TIỄN PENTAX 4ST 14-8 (2HP)

Công suất: 2HP

Cột áp H (m): 57-10

Lưu lượng (m3/h): 1.2-13.2