BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm nước tự hút đầu gang NTP...

Công suất: 5 HP

Cột áp: 20 m

Lưu Lượng: 663 L/P

Điện áp: 380V

 
9,440,000 vnđ

Máy bơm nước tự hút đầu gang NTP...

Công suất: 3 HP

Cột áp: 20 m

Lưu Lượng: 566 L/P

Điện áp: 380V

 
8,260,000 vnđ

Máy bơm nước tự hút đầu gang NTP...

Công suất: 2 HP

Cột áp: 16 m

Lưu Lượng: 300 L/P

Điện áp: 380V

 
6,260,000 vnđ

Máy bơm nước tự hút đầu gang NTP...

Công suất: 1 HP

Cột áp: 13 m

Lưu Lượng: 193 L/P

Điện áp: 380V

 
5,080,000 vnđ

Máy bơm nước tự hút đầu gang NTP...

Công suất: 3 HP

Cột áp: 13 m

Lưu Lượng: 432 L/P

Điện áp: 220V

 
9,090,000 vnđ

Máy bơm nước tự hút đầu gang NTP...

Công suất: 2 HP

Cột áp: 16 m

Lưu Lượng: 233 L/P

Điện áp: 220V

 
6,610,000 vnđ

Máy bơm nước tự hút đầu gang NTP...

Công suất: 1 HP

Cột áp: 12 m

Lưu Lượng: 193 L/P

Điện áp: 220V

 
5,430,000 vnđ