BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy Bơm Chìm Hố Móng Khuấy Trộn HCP...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 150AGL25.5

 • Công suất : 7.5 HP

 • Lưu lượng : 129 m3/h

 • Cột áp : 12.5 m

 
53,981,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hố Móng Khuấy Trộn HCP...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 100AGN27.5

 • Công suất : 10 HP

 • Lưu lượng : 84 m3/h

 • Cột áp : 32 m

 
54,814,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hố Móng Khuấy Trộn HCP...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 100AGN25.5

 • Công suất : 7.5 HP

 • Lưu lượng : 84 m3/h

 • Cột áp : 21 m

 
52,026,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hố Móng Khuấy Trộn HCP...

 • Xuất xứ :

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 80AGH25.5

 • Công suất : 7.5 HP

 • Lưu lượng : 48 m3/h

 • Cột áp : 35 m

 
53,832,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hố Móng Khuấy Trộn HCP...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 80AGN23.7

 • Công suất : 5 HP

 • Lưu lượng : 48 m3/h

 • Cột áp : 24.5 m

 
29,938,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hố Móng Khuấy Trộn HCP AG-35 5HP

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : AG-35

 • Công suất : 5 HP

 • Lưu lượng : 60 m3/h

 • Cột áp : 18 m

 
27,290,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hố Móng Khuấy Trộn HCP...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 80AGN22.2

 • Công suất : 3 HP

 • Lưu lượng : 48 m3/h

 • Cột áp : 13.5 m

 
26,318,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hố Móng Khuấy Trộn HCP...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 80AGN21.5

 • Công suất : 2 HP

 • Lưu lượng : 48 m3/h

 • Cột áp : 13.5 m

 
24,514,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hố Móng Khuấy Trộn HCP AG-33 3HP

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : AG-33

 • Công suất : 3 HP

 • Lưu lượng : 45 m3/h

 • Cột áp : 13 m

 
23,866,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hố Móng Khuấy Trộn HCP AG-32 2HP

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : AG-32

 • Công suất : 2 HP

 • Lưu lượng : 30 m3/h

 • Cột áp : 9 m

 
22,369,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hố Móng Xây Dựng HCP 150ASL27.5...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 150ASL27.5

 • Công suất : 10 HP

 • Lưu lượng : 90 m3/h

 • Cột áp : 17 m

 
44,298,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hố Móng Xây Dựng HCP 150ASL25.5...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 150ASL25.5

 • Công suất : 7.5 HP

 • Lưu lượng : 90 m3/h

 • Cột áp : 12 m

 
40,416,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hố Móng Xây Dựng HCP 100ASN27.5...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 100ASN27.5

 • Công suất : 10 HP

 • Lưu lượng : 60 m3/h

 • Cột áp : 25 m

 
40,266,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hố Móng Xây Dựng HCP 100ASN25.5...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 100ASN25.5

 • Công suất : 7.5 HP

 • Lưu lượng : 60 m3/h

 • Cột áp : 19 m

 
37,983,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hố Móng Xây Dựng HCP 100ASL23.7...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 100ASL23.7

 • Công suất : 5 HP

 • Lưu lượng : 60 m3/h

 • Cột áp : 12.5 m

 
21,209,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hố Móng Xây Dựng HCP 80ASH25.5...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 80ASH25.5

 • Công suất : 7.5 HP

 • Lưu lượng : 30 m3/h

 • Cột áp : 28 m

 
39,387,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hố Móng Xây Dựng HCP 80ASN23.7...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 80ASN23.7

 • Công suất : 5 HP

 • Lưu lượng : 30 m3/h

 • Cột áp : 21.5 m

 
20,535,000 vnđ

Máy Bơm Chìm Hố Móng Xây Dựng HCP 80ASN22.2...

 • Xuất xứ : Đài Loan

 • Nhà sản xuất : HCP

 • Model : 80ASN22.2

 • Công suất : 3 HP

 • Lưu lượng : 30 m3/h

 • Cột áp : 14 m

 
17,775,000 vnđ