BÁO GIÁ 0909.228.217

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms.Lý
  Ms.Lý
 • 028.38.612.116 - 0909.228.373
 • Mr.Hải
  Mr.Hải
 • 028.38.612.117 - 0909.228.217

  Máy Bơm Chìm Hố Móng Khuấy Trộn HCP...

  • Xuất xứ : Đài Loan

  • Nhà sản xuất : HCP

  • Model : 150AGL25.5

  • Công suất : 7.5 HP

  • Lưu lượng : 129 m3/h

  • Cột áp : 12.5 m

   
  53,981,000 vnđ

  Máy Bơm Chìm Hố Móng Khuấy Trộn HCP...

  • Xuất xứ : Đài Loan

  • Nhà sản xuất : HCP

  • Model : 100AGN27.5

  • Công suất : 10 HP

  • Lưu lượng : 84 m3/h

  • Cột áp : 32 m

   
  54,814,000 vnđ

  Máy Bơm Chìm Hố Móng Khuấy Trộn HCP...

  • Xuất xứ : Đài Loan

  • Nhà sản xuất : HCP

  • Model : 100AGN25.5

  • Công suất : 7.5 HP

  • Lưu lượng : 84 m3/h

  • Cột áp : 21 m

   
  52,026,000 vnđ

  Máy Bơm Chìm Hố Móng Khuấy Trộn HCP...

  • Xuất xứ :

  • Nhà sản xuất : HCP

  • Model : 80AGH25.5

  • Công suất : 7.5 HP

  • Lưu lượng : 48 m3/h

  • Cột áp : 35 m

   
  53,832,000 vnđ

  Máy Bơm Chìm Hố Móng Khuấy Trộn HCP...

  • Xuất xứ : Đài Loan

  • Nhà sản xuất : HCP

  • Model : 80AGN23.7

  • Công suất : 5 HP

  • Lưu lượng : 48 m3/h

  • Cột áp : 24.5 m

   
  29,938,000 vnđ

  Máy Bơm Chìm Hố Móng Khuấy Trộn HCP AG-35 5HP

  • Xuất xứ : Đài Loan

  • Nhà sản xuất : HCP

  • Model : AG-35

  • Công suất : 5 HP

  • Lưu lượng : 60 m3/h

  • Cột áp : 18 m

   
  27,290,000 vnđ

  Máy Bơm Chìm Hố Móng Khuấy Trộn HCP...

  • Xuất xứ : Đài Loan

  • Nhà sản xuất : HCP

  • Model : 80AGN22.2

  • Công suất : 3 HP

  • Lưu lượng : 48 m3/h

  • Cột áp : 13.5 m

   
  26,318,000 vnđ

  Máy Bơm Chìm Hố Móng Khuấy Trộn HCP...

  • Xuất xứ : Đài Loan

  • Nhà sản xuất : HCP

  • Model : 80AGN21.5

  • Công suất : 2 HP

  • Lưu lượng : 48 m3/h

  • Cột áp : 13.5 m

   
  24,514,000 vnđ

  Máy Bơm Chìm Hố Móng Khuấy Trộn HCP AG-33 3HP

  • Xuất xứ : Đài Loan

  • Nhà sản xuất : HCP

  • Model : AG-33

  • Công suất : 3 HP

  • Lưu lượng : 45 m3/h

  • Cột áp : 13 m

   
  23,866,000 vnđ

  Máy Bơm Chìm Hố Móng Khuấy Trộn HCP AG-32 2HP

  • Xuất xứ : Đài Loan

  • Nhà sản xuất : HCP

  • Model : AG-32

  • Công suất : 2 HP

  • Lưu lượng : 30 m3/h

  • Cột áp : 9 m

   
  22,369,000 vnđ

  Máy Bơm Chìm Hố Móng Xây Dựng HCP 150ASL27.5...

  • Xuất xứ : Đài Loan

  • Nhà sản xuất : HCP

  • Model : 150ASL27.5

  • Công suất : 10 HP

  • Lưu lượng : 90 m3/h

  • Cột áp : 17 m

   
  44,298,000 vnđ

  Máy Bơm Chìm Hố Móng Xây Dựng HCP 150ASL25.5...

  • Xuất xứ : Đài Loan

  • Nhà sản xuất : HCP

  • Model : 150ASL25.5

  • Công suất : 7.5 HP

  • Lưu lượng : 90 m3/h

  • Cột áp : 12 m

   
  40,416,000 vnđ

  Máy Bơm Chìm Hố Móng Xây Dựng HCP 100ASN27.5...

  • Xuất xứ : Đài Loan

  • Nhà sản xuất : HCP

  • Model : 100ASN27.5

  • Công suất : 10 HP

  • Lưu lượng : 60 m3/h

  • Cột áp : 25 m

   
  40,266,000 vnđ

  Máy Bơm Chìm Hố Móng Xây Dựng HCP 100ASN25.5...

  • Xuất xứ : Đài Loan

  • Nhà sản xuất : HCP

  • Model : 100ASN25.5

  • Công suất : 7.5 HP

  • Lưu lượng : 60 m3/h

  • Cột áp : 19 m

   
  37,983,000 vnđ

  Máy Bơm Chìm Hố Móng Xây Dựng HCP 100ASL23.7...

  • Xuất xứ : Đài Loan

  • Nhà sản xuất : HCP

  • Model : 100ASL23.7

  • Công suất : 5 HP

  • Lưu lượng : 60 m3/h

  • Cột áp : 12.5 m

   
  21,209,000 vnđ

  Máy Bơm Chìm Hố Móng Xây Dựng HCP 80ASH25.5...

  • Xuất xứ : Đài Loan

  • Nhà sản xuất : HCP

  • Model : 80ASH25.5

  • Công suất : 7.5 HP

  • Lưu lượng : 30 m3/h

  • Cột áp : 28 m

   
  39,387,000 vnđ

  Máy Bơm Chìm Hố Móng Xây Dựng HCP 80ASN23.7...

  • Xuất xứ : Đài Loan

  • Nhà sản xuất : HCP

  • Model : 80ASN23.7

  • Công suất : 5 HP

  • Lưu lượng : 30 m3/h

  • Cột áp : 21.5 m

   
  20,535,000 vnđ

  Máy Bơm Chìm Hố Móng Xây Dựng HCP 80ASN22.2...

  • Xuất xứ : Đài Loan

  • Nhà sản xuất : HCP

  • Model : 80ASN22.2

  • Công suất : 3 HP

  • Lưu lượng : 30 m3/h

  • Cột áp : 14 m

   
  17,775,000 vnđ