BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

MÁY BƠM BÁNH RĂNG VỎ GANG, ĐẦU INOX NTP...

Model : HCS225-1.75 265T

Công suất : 1 Hp - 220V

Lưu lượng : 39 Lít/phút

Cột áp : 44 m

 
6,310,000 vnđ

MÁY BƠM BÁNH RĂNG VỎ GANG, ĐẦU INOX NTP...

Model : HCS225-1.37 265T

Công suất : 1/2 Hp - 220V

Lưu lượng : 34 lít/phút

Cột áp : 30m

 
4,990,000 vnđ

MÁY BƠM BÁNH RĂNG VỎ GANG, ĐẦU INOX NTP...

Model : HCS225-1.75 205

Công suất : 1 Hp - 380V

Lưu lượng : 39 lít/phút

Cột áp : 44 m

 
5,110,000 vnđ

MÁY BƠM BÁNH RĂNG VỎ GANG, ĐẦU INOX NTP...

Model : HCS225-1.37 205

Công suất : 1/2 Hp - 380V

Lưu lượng : 34 Lít/phút

Cột áp : 30 m

 
3,840,000 vnđ

MÁY BƠM BÁNH RĂNG VỎ GANG, ĐẦU INOX NTP...

Model : HCS225-1.75 265

Công suất : 1 Hp - 220V

Lưu lượng : 39 lít/phút

Cột áp : 44 m

 

 
5,110,000 vnđ

MÁY BƠM BÁNH RĂNG VỎ GANG, ĐẦU INOX NTP...

Model : HCS225-1.37 265

Công suất : 1/2 Hp - 220V

Lưu lượng : 34 Lít/phút

Cột áp : 30 m

 
3,840,000 vnđ