BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm chìm nước thải inox NTP SSM2100-13.7...

Công suất: 5 HP

Cột áp: 22 m

Lưu Lượng: 1100 L/P

Điện áp: 380V

 
45,640,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải inox NTP SSM280-13.7 205

Công suất: 5 HP

Cột áp: 22 m

Lưu Lượng: 1100 L/P

Điện áp: 380V

 
40,430,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải inox NTP SSM280-12.2 205

Công suất: 3 HP

Cột áp: 17 m

Lưu Lượng: 900 L/P

Điện áp: 380V

 
33,400,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải inox NTP SSM280-11.5 205

Công suất: 2 HP

Cột áp: 14 m

Lưu Lượng: 650 L/P

Điện áp: 380V

 
28,130,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải inox NTP SSM250-1.75 205

Công suất: 1 HP

Cột áp: 13 m

Lưu Lượng: 270 L/P

Điện áp: 380V

 
13,990,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải inox NTP SSM250-1.37 205

Công suất: 1/2 HP

Cột áp: 10 m

Lưu Lượng: 210 L/P

Điện áp: 220V

 
10,500,000 vnđ

Máy bơm nướchìm nước thải inox NTP...

Công suất: 3 HP

Cột áp: 17 m

Lưu Lượng: 900 L/P

Điện áp: 220V

 
32,100,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải inox NTP SSM280-11.5 265

Công suất: 2 HP

Cột áp: 14 m

Lưu Lượng: 650 L/P

Điện áp: 220V

 
30,740,000 vnđ

Máy bơm chìm hút nước thải inox NTP...

Công suất: 1 HP

Cột áp: 13 m

Lưu Lượng: 270 L/P

Điện áp: 220V

 
13,990,000 vnđ

Máy bơm chìm hút nước thải inox NTP...

Công suất: 1/2 HP

Cột áp: 10 m

Lưu Lượng: 210 L/P

Điện áp: 220V

 
10,500,000 vnđ