BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khuyến Mãi Siêu Hot - Combo Máy Bơm Nước Gia Đình Wilo Giá Cực Sốc

BƠM CHÌM BẰNG NHỰA THÁO NƯỚC TSURUMI LSC1.4S...

Công suất: 0.48 Kw

Điện áp: 220V/ 50Hz

Cột áp: 11 m

Lưu lượng: 0.17 m3/phút

 

 
 

BƠM CHÌM BẰNG NHỰA THÁO NƯỚC TSURUMI LSP1.4S...

Công suất: 0.48 Kw

Điện áp: 220V/ 50Hz

Cột áp: 6.9 m

Lưu lượng: 50 lít/ phút

 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI BẰNG NHỰA TSURUMI LB-480...

Công suất: 0.48 Kw

Điện áp: 220V/ 50Hz

Cột áp: 13 m

Lưu lượng: 0.23 m3/ phút

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI BẰNG NHỰA TSURUMI...

Công suất: 0.48 Kw

Điện áp: 220V/ 50Hz

Cột áp: 13 m

Lưu lượng: 0.23 m3/ phút

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI BẰNG NHỰA TSURUMI LB-800...

Công suất: 0.75 Kw

Điện áp: 220V/ 50Hz

Cột áp: 15 m

Lưu lượng: 0.31 m3/ phút

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI BẰNG NHỰA TSURUMI...

Công suất: 0.75 Kw

Điện áp: 220V/ 50Hz

Cột áp: 15 m

Lưu lượng: 0.31 m3/ phút

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH HỞ TSURUMI 50SFQ...

Công suất: 0.4 Kw

Điện áp: 220V/ 50Hz

Cột áp: 11 m

Lưu lượng: 0.3 m3/ phút

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH HỞ TSURUMI 50SFQ 2.4...

Công suất: 0.4 Kw

Điện áp: 380V/ 50Hz

Cột áp: 11 m

Lưu lượng: 0.3 m3/ phút

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH HỞ TSURUMI 50SFQ...

Công suất: 0.75 Kw

Điện áp: 380V/ 50Hz

Cột áp: 14 m

Lưu lượng: 0.42 m3/ phút

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH HỞ TSURUMI 80SFQ...

Công suất: 1.5KW

Cột áp H (m): 21

Lưu lượng (m3/h): 0.65

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH HỞ TSURUMI 80SFQ...

Công suất: 3.7KW

Cột áp H (m): 25

Lưu lượng (m3/h): 1.15

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH HỞ TSURUMI 80SFQ...

Công suất: 5.5KW

Cột áp H (m): 30

Lưu lượng (m3/h): 1.35

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH HỞ TSURUMI 80SFQ...

Công suất: 7.5KW

Cột áp H (m): 35

Lưu lượng (m3/h): 2

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH HỞ TSURUMI 80SFQ 211...

Công suất: 11KW

Cột áp H (m): 42.5

Lưu lượng (m3/h): 1.95

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH HỞ TSURUMI TOS 80SFQ...

Công suất: 5.5KW

Cột áp H (m): 30

Lưu lượng (m3/h): 1.35

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH HỞ TSURUMI TOS 80SFQ...

Công suất: 7.5KW

Cột áp H (m): 35

Lưu lượng (m3/h): 2

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH HỞ TSURUMI TOS 80SFQ...

Công suất: 11KW

Cột áp H (m): 42.5

Lưu lượng (m3/h): 1.95

 
 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÁNH NGHIỀN RÁC TSURUMI...

Công suất: 1.5KW

Cột áp H (m): 25

Lưu lượng (m3/h): 0.14