BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm chìm nước thải sạch APP MH-750

Công suất : 1 HP

Lưu lượng : 13.2 m3/h

Cột áp : 6 m

Điện áp : 220V

 
4,300,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải sạch APP MH-400

Công suất : 1/2 HP

Lưu lượng : 12.9 m3/h

Cột áp : 4 m

Điện áp : 220V

 
3,840,000 vnđ

Máy bơm nước thải sạch APP MH-250

Công suất : 1/3 HP

Lưu lượng : 9.3 m3/h

Cột áp : 3 m

Điện áp : 220V

 
3,240,000 vnđ

Máy bơm nước thải nghiền nát, mài mòn...

Công suất : 3 HP

Lưu lượng : 3.3 m3/h

Cột áp : 25 m

Điện áp : 380V

 
13,300,000 vnđ

Máy bơm nước thải nghiền nát, mài mòn...

Công suất : 2 HP

Lưu lượng : 9.6 m3/h

Cột áp : 10 m

Điện áp : 380V

 
12,200,000 vnđ

Máy bơm chìm axit loãng APP SDP-400A

Công suất: 1/2 HP

Cột áp: 6 m

Lưu lượng: 10.8 m3/h

Điện áp: 220V

 
5,723,000 vnđ

Máy bơm chìm axit loãng APP SDP-400

Công suất: 1/2 HP

Cột áp: 6 m

Lưu lượng: 10.8 m3/h

Điện áp: 220V

 
5,355,000 vnđ

Máy bơm chìm axit loãng APP SB-75T

Công suất: 7.5 HP

Cột áp: 20 m

Lưu lượng: 11.4 m3/h

Điện áp: 380V

 
54,600,000 vnđ

Máy bơm chìm axit loãng APP SB-50T

Công suất: 5 HP

Cột áp: 15 m

Lưu lượng: 17.4 m3/h

Điện áp: 380V

 
39,270,000 vnđ

Máy bơm chìm axit loãng APP SB-30T

Công suất: 3 HP

Cột áp: 10 m

Lưu lượng: 26.4 m3/h

Điện áp: 380V

 
26,670,000 vnđ

Máy bơm chìm axit loãng APP SB-20T

Công suất: 2 HP

Cột áp: 9 m

Lưu lượng: 22.8 m3/h

Điện áp: 380V

 
22,365,000 vnđ

Máy bơm chìm axit loãng APP SB-10A

Công suất: 1 HP

Cột áp: 6 m

Lưu lượng: 15 m3/h

Điện áp: 220V

 
14,729,000 vnđ

Máy bơm chìm axit loãng APP SB-10

Công suất: 1 HP

Cột áp: 6 m

Lưu lượng: 15 m3/h

Điện áp: 220V

 
14,490,000 vnđ

Máy bơm chìm axit loãng APP SB-05

Công suất: 1/2 HP

Cột áp: 6 m

Lưu lượng: 10.8 m3/h

Điện áp: 220V

 
10,028,000 vnđ

Máy bơm chìm hút bùn APP DSP-150T

Công suất : 15 HP

Lưu lượng : 144 m3/h

Cột áp : 15 m

Điện áp : 380V

 
52,185,000 vnđ

Máy bơm chìm hút bùn APP DSP-100T

Công suất : 10 HP

Lưu lượng : 90 m3/h

Cột áp : 15 m

Điện áp : 380V

 
41,160,000 vnđ

Máy bơm chìm hút bùn APP DSP-75T

Công suất : 7.5 HP

Lưu lượng : 54 m3/h

Cột áp : 15 m

Điện áp : 380V

 
34,965,000 vnđ

Máy bơm chìm hút bùn APP DSP-50T

Công suất : 5 HP

Lưu lượng : 60 m3/h

Cột áp : 9 m

Điện áp : 380V

 
22,020,000 vnđ