BÁO GIÁ 0909 228 217

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Bình tích áp Varem 2000 lít 10 bar

Code: S3N20H61CS000000

Thể tích: 2000 lít

Áp lực:  10 bar

Thương hiệu: Varem

 
129,767,460 vnđ

Bình tích áp Varem 1500 lít 10 bar

Code: S3N15H61CS000000

Thể tích: 1500 lít

Áp lực: 10 bar

Thương hiệu: Varem

 
63,301,200 vnđ

Bình tích áp Varem 1000 lít 10 bar

Code: S3N10H61CS000000

Thể tích: 1000 lít

Áp lực: 10 bar

Thương hiệu: Varem

 
47,508,000 vnđ

Bình tích áp Varem 750 lít 10 bar

Code: S3750461CS000000

Thể tích: 750 lít

Áp lực: 10 Bar

Thương hiệu: Varem

 
28,833,290 vnđ

Bình tích áp Varem 500 lít 10 bar

Code: US500461CS000000

Thể tích: 500 lít

Áp lực: 10 bar

Thương hiệu: Varem

 
14,970,370 vnđ

Bình tích áp Varem 300 lít 10 bar

Code: US300461CS000000

Thể tích: 300 lít

Áp lực: 10 bar

Thương hiệu: Varem

 
9,495,180 vnđ

Bình tích áp Varem 200 lít 10 bar

Code: US200461CS000000

Thể tích: 200 lít

Áp lực: 10 bar

Thương hiệu: Varem

 
7,469,670 vnđ

Bình tích áp Varem 100 lít 10 bar

Code: US100361CS000000

Thể tích: 100 lít

Áp lực: 10 bar

Thương hiệu: Varem

 
4,367,740 vnđ

Bình tích áp Varem 60 lít 10 bar

Code: US060361CS000000

Thể tích : 60 lít

Áp lực : 10 Bar

Thương hiệu: Varem

 
2,531,620 vnđ

Bình tích áp Varem 20 lít 10 bar

Code: S2H20361CS0BP000

Thể tích : 20 lít

Áp lực : 10 Bar

Thương hiệu: Varem

 
885,960 vnđ