BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Bình tích áp Varem 2000 lít 10 bar

Code: S3N20H61CS000000

Thể tích: 2000 lít

Áp lực:  10 bar

Thương hiệu: Varem

 
142,744,000 vnđ

Bình tích áp Varem 1500 lít 10 bar

Code: S3N15H61CS000000

Thể tích: 1500 lít

Áp lực: 10 bar

Thương hiệu: Varem

 
69,631,000 vnđ

Bình tích áp Varem 1000 lít 10 bar

Code: S3N10H61CS000000

Thể tích: 1000 lít

Áp lực: 10 bar

Thương hiệu: Varem

 
52,258,000 vnđ

Bình tích áp Varem 750 lít 10 bar

Code: S3750461CS000000

Thể tích: 750 lít

Áp lực: 10 Bar

Thương hiệu: Varem

 
31,716,000 vnđ

Bình tích áp Varem 500 lít 10 bar

Code: US500461CS000000

Thể tích: 500 lít

Áp lực: 10 bar

Thương hiệu: Varem

 
16,467,000 vnđ

Bình tích áp Varem 300 lít 10 bar

Code: US300461CS000000

Thể tích: 300 lít

Áp lực: 10 bar

Thương hiệu: Varem

 
10,444,000 vnđ

Bình tích áp Varem 200 lít 10 bar

Code: US200461CS000000

Thể tích: 200 lít

Áp lực: 10 bar

Thương hiệu: Varem

 
8,216,000 vnđ

Bình tích áp Varem 100 lít 10 bar

Code: US100361CS000000

Thể tích: 100 lít

Áp lực: 10 bar

Thương hiệu: Varem

 
4,804,000 vnđ

Bình tích áp Varem 60 lít 10 bar

Code: US060361CS000000

Thể tích : 60 lít

Áp lực : 10 Bar

Thương hiệu: Varem

 
2,784,000 vnđ

Bình tích áp Varem 20 lít 10 bar

Code: S2H20361CS0BP000

Thể tích : 20 lít

Áp lực : 10 Bar

Thương hiệu: Varem

 
974,000 vnđ