BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH EBARA...

Model : MATRIX 3-6T/0.9

Công suất: 1.2HP - 380V

Cột áp H (m): 62.5-24

Lưu lượng (L/p): 20-80

 
 
11,750,000 vnđ

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH EBARA...

Model : MATRIX 3-9T/1.5

Công suất: 2HP - 380V

Cột áp H (m): 94-36

Lưu lượng (L/p): 20-80

 
 
16,680,000 vnđ

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH EBARA...

Model : MATRIX 3-9T/1.5M

Công suất: 2HP - 220V

Cột áp H (m): 94-36

Lưu lượng (L/p): 20-80

 
 
15,490,000 vnđ

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH EBARA...

Model : MATRIX 5-4T/0.9

Công suất: 1.2HP - 380V

Cột áp H (m): 43-17.6

Lưu lượng (L/p): 30-130

 
 
10,240,000 vnđ

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH EBARA...

Model : MATRIX 5-6T/1.3

Công suất: 1.8HP - 380V

Cột áp H (m): 64.5-26.4

Lưu lượng (L/p): 30-130

 
 
13,420,000 vnđ

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH EBARA...

Model : MATRIX 5-9T/2.2

Công suất: 3HP

Cột áp H (m): 97-39.6

Lưu lượng (L/p): 30-130

 
 
16,790,000 vnđ

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH EBARA...

Model :  MATRIX 5-9T/2.2M

Công suất: 3HP

Cột áp H (m): 97-39.6

Lưu lượng (L/p): 30-130

 
 
19,030,000 vnđ

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH EBARA...

Model : MATRIX 10-4T/1.5

Công suất: 2HP

Cột áp H (m): 44.5-11.6

Lưu lượng (L/p): 60-250

 
 
12,750,000 vnđ

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH EBARA...

Model : MATRIX 10-6T/2.2

Công suất: 3HP - 380V

Cột áp H (m): 66.5-17.4

Lưu lượng (L/p): 60-250

 
 
16,460,000 vnđ

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH EBARA...

Model : MATRIX 10-6T/2.2M

Công suất: 3HP - 220V

Cột áp H (m): 66.5-17.4

Lưu lượng (L/p): 60-250

 
 
18,380,000 vnđ

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH EBARA...

Model : MATRIX 18-3T/2.2

Công suất: 3HP - 380V

Cột áp H (m): 33-7.8

Lưu lượng (L/p): 130-450

 
 
16,080,000 vnđ

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH EBARA...

Model : MATRIX 18-3T/2.2M

Công suất: 3HP - 220V

Cột áp H (m): 33-7.8

Lưu lượng (L/p): 130-450

 
 
17,940,000 vnđ

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH EBARA...

Model : MATRIX 18-5T/4

Công suất: 5.5HP - 380V

Cột áp H (m): 55-13

Lưu lượng (L/p): 130-450

 
 
23,060,000 vnđ