BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khuyến Mãi Siêu Hot - Combo Máy Bơm Nước Gia Đình Wilo Giá Cực Sốc

Máy bơm ly tâm Teco Việt Nam 2 cực...

Công suất: 50 HP

Lưu lượng : 40.0-50.0-60.0 m3/h

Cột áp: 132.0-125.0-119.0 m

Điện áp: 380V/3 pha

 

Máy bơm ly tâm Teco Việt Nam 2 cực...

Công suất: 40 HP

Lưu lượng : 144.0-180.0-216.0 m3/h

Cột áp: 43.0-40.0-35.0 m

Điện áp: 380V/3 pha

 
69,550,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Teco Việt Nam 2 cực...

Công suất: 40 HP

Lưu lượng : 74.8-93.5-112.2 m3/h

Cột áp: 74.0-70.0-64.0 m

Điện áp: 380V/3 pha

 
69,520,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Teco Việt Nam 2 cực...

Công suất: 40 HP

Lưu lượng : 36.4-45.4-54.5 m3/h

Cột áp: 108.0-103.0-93.0 m

Điện áp: 380V/3 pha

 
68,680,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Teco Việt Nam 2 cực...

Công suất: 30 HP

Lưu lượng : 80.0-100.0-120.0 m3/h

Cột áp: 52.5-50.0-46.0 m

Điện áp: 380V/3 pha

 
46,770,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Teco Việt Nam 2 cực...

Công suất: 30 HP

Lưu lượng : 40.0-50.0-60.0 m3/h

Cột áp: 84.0-80.0-75.0 m

Điện áp: 380V/3 pha

 
46,750,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Teco Việt Nam 2 cực...

Công suất: 25 HP

Lưu lượng : 74.8-93.5-112.2 m3/h

Cột áp: 46.0-44.0-40.0 m

Điện áp: 380V/3 pha

 
40,090,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Teco Việt Nam 2 cực...

Công suất: 25 HP

Lưu lượng : 37.0-46.8-56.0 m3/h

Cột áp: 73.5-70.0-65.0 m

Điện áp: 380V/3 pha

 
39,670,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Teco Việt Nam 2 cực...

Công suất: 20 HP

Lưu lượng : 69.2-86.6-102.0 m3/h

Cột áp: 40.0-38.0-34.5 m

Điện áp: 380V/3 pha

 
34,740,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Teco Việt Nam 2 cực...

Công suất: 20 HP

Lưu lượng : 34.6-43.3-52.0 m3/h

Cột áp: 64.0-60.0-57.0 m

Điện áp: 380V/3 pha

 
33,850,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Teco Việt Nam 2 cực...

Công suất: 20 HP

Lưu lượng : 20.0-25.0-30.0 m3/h

Cột áp: 82.0-80.0-74.0 m

Điện áp: 380V/3 pha

 
33,860,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Teco Việt Nam 2 cực...

Công suất: 15 HP

Lưu lượng : 72.0-90.0-108.0 m3/h

Cột áp: 31.5-28.0-26.0 m

Điện áp: 380V/3 pha

 
30,750,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Teco Việt Nam 2 cực...

Công suất: 15 HP

Lưu lượng : 37.4-46.8-56.2 m3/h

Cột áp: 46.5-44.0-41.0 m

Điện áp: 380V/3 pha

 
30,270,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Teco Việt Nam 2 cực...

Công suất: 15 HP

Lưu lượng : 18.4-23.0-27.6 m3/h

Cột áp: 72.0-70.0-66.5 m

Điện áp: 380V/3 pha

 
31,170,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Teco Việt Nam 2 cực...

Công suất: 10 HP

Lưu lượng : 72.0-90.0-108.0  m3/h

Cột áp: 22.5-20.0-18.0 m

Điện áp: 380V/3 pha

 
21,840,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Teco Việt Nam 2 cực...

Công suất: 10 HP

Lưu lượng : 32.0-40.0-48.0  m3/h

Cột áp: 38.0-36.0-33.0 m

Điện áp: 380V/3 pha

 
21,420,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Teco Việt Nam 2 cực...

Công suất: 10 HP

Lưu lượng : 20.0-25.0-30.0  m3/h

Cột áp: 51.5-50.0-47.0m

Điện áp: 380V/3 pha

 
21,840,000 vnđ

Máy bơm ly tâm Teco Việt Nam 2 cực...

Công suất: 10 HP

Lưu lượng : 9.4-11.7-13.0  m3/h

Cột áp: 72.0-70.0-66.0 m

Điện áp: 380V/3 pha

 
21,830,000 vnđ