BÁO GIÁ 0909.228.217

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms.Lý
  Ms.Lý
 • 028.38.612.116 - 0909.228.373
 • Mr.Hải
  Mr.Hải
 • 028.38.612.117 - 0909.228.217

  Máy khuấy chìm Evak EM-5.30

  Công suất : 3HP

  Lưu lượng : 4,5 m3/h

  Cột áp : 6 m

  Điện áp : 3 pha

   
  26,260,000 vnđ

  Máy khuấy chìm Evak EM-5.20

  Công suất : 2HP

  Lưu lượng : 4,5 m3/h

  Cột áp : 6 m

  Điện áp : 3 pha

   
  22,410,000 vnđ

  Máy khuấy chìm Evak EM-5.10

  Công suất : 1HP

  Lưu lượng : 3,2 m3/h

  Cột áp : 6 m

  Điện áp : 3 pha

   
  20,630,000 vnđ

  Máy bơm sục khí chìm Evak EJ-5.75

  Công suất : 7.5HP

  Lưu lượng : 100 m3/h

  Cột áp : 4 m

  Điện áp : 3 pha

   
  21,040,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Evak ESV-5.03

  Công suất : 1/3 HP

  Lưu lượng : 8,4 m3/h

  Cột áp : 4.5 m

  Điện áp : 1pha

   
  2,680,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Evak ESV-5.02

  Công suất : 1/5 HP

  Lưu lượng : 6,6 m3/h

  Cột áp : 4 m

  Điện áp : 1pha

   
  2,410,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Evak HIPPO-200

  Công suất : 2 HP

  Lưu lượng : 24 m3/h

  Cột áp : 10.3 m

  Điện áp : 1pha/3pha

   
  6,330,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Evak HIPPO-150

  Công suất : 1.5 HP

  Lưu lượng : 21,6 m3/h

  Cột áp : 8 m

  Điện áp : 1pha/3pha

   
  5,910,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Evak HIPPO-100

  Công suất : 1 HP

  Lưu lượng : 15 m3/h

  Cột áp : 7.7 m

  Điện áp : 1pha/3pha

   
  4,130,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Evak HIPPO-75

  Công suất : 3/4 HP

  Lưu lượng : 16,2 m3/h

  Cột áp : 4.6 m

  Điện áp : 1pha/3pha

   
  3,850,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.75

  Công suất : 7.5 HP

  Lưu lượng : 62,4 m3/h

  Cột áp : 12 m

  Điện áp : 3pha

   
  16,640,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.50E

  Công suất : 5 HP

  Lưu lượng : 27,6  m3/h

  Cột áp : 16 m

  Điện áp : 3pha

   
  11,830,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.30 3pha

  Công suất : 3 HP

  Lưu lượng : 27 m3/h

  Cột áp : 11 m

  Điện áp : 3pha

   
  7,560,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.30

  Công suất : 3 HP

  Lưu lượng : 27 m3/h

  Cột áp : 11 m

  Điện áp : 1pha

   
  8,940,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.20A

  Công suất : 2 HP

  Lưu lượng : 21 m3/h

  Cột áp : 10 m

  Điện áp : 1pha

   
  7,700,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.20 3 pha

  Công suất : 2 HP

  Lưu lượng : 21 m3/h

  Cột áp : 10 m

  Điện áp : 3pha

   
  6,880,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.20

  Công suất : 2 HP

  Lưu lượng : 21 m3/h

  Cột áp : 10 m

  Điện áp : 1pha

   
  7,430,000 vnđ

  Máy bơm chìm nước thải Evak EW-5.10A

  Công suất : 1 HP

  Lưu lượng : 12 m3/h

  Cột áp : 9 m

  Điện áp : 1pha

   
  4,680,000 vnđ