BÁO GIÁ 0909.228.217

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms.Lý
  Ms.Lý
 • 028.38.612.116 - 0909.228.373
 • Mr.Hải
  Mr.Hải
 • 028.38.612.117 - 0909.228.217

  Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

  Công suất : 15 HP

  Lưu lượng :  42-144 m3/h

  Cột áp :  34-21 m

  Điện áp : 380V/3pha

   
  17,306,364 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

  Công suất : 10 HP

  Lưu lượng :  30-132 m3/h

  Cột áp :  24-15 m

  Điện áp : 380V/3pha

   
  16,701,818 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

  Công suất : 7.5 HP

  Lưu lượng :  30-108 m3/h

  Cột áp : 21-12 m

  Điện áp : 380V/3pha

   
  15,747,273 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

  Công suất : 15 HP

  Lưu lượng :  24-72 m3/h

  Cột áp : 51-32 m

  Điện áp : 380V/3pha

   
  17,242,727 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

  Công suất : 10 HP

  Lưu lượng : 21-78 m3/h

  Cột áp : 37-24 m

  Điện áp : 380V/3pha

   
  14,856,364 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

  Công suất : 7.5 HP

  Lưu lượng : 21-78 m3/h

  Cột áp : 30-16 m

  Điện áp : 380V/3pha

   
  12,820,000 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

  Công suất : 5.5 HP

  Lưu lượng : 15-72 m3/h

  Cột áp : 25-16 m

  Điện áp : 380V/3pha

   
  11,134,545 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

  Công suất : 15 HP

  Lưu lượng : 9-42 m3/h

  Cột áp : 74-56 m

  Điện áp : 380V/3pha

   
  18,642,727 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

  Công suất : 10 HP

  Lưu lượng : 9-42 m3/h

  Cột áp : 47-43 m

  Điện áp : 380V/3pha

   
  14,379,091 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

  Công suất : 10 HP

  Lưu lượng : 6-36 m3/h

  Cột áp : 60-38 m

  Điện áp : 380V/3pha

   
  13,042,727 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

  Công suất : 7.5 HP

  Lưu lượng : 6-36 m3/h

  Cột áp : 52-28 m

  Điện áp : 380V/3pha

   
  12,566,364 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

  Công suất : 5.5 HP

  Lưu lượng : 6-27 m3/h

  Cột áp : 40-27 m

  Điện áp : 380V/3pha

   
  10,848,182 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

  Công suất : 4 HP

  Lưu lượng : 6-27 m3/h

  Cột áp : 36-22 m

  Điện áp : 380V/3pha

   
  7,475,455 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

  Công suất : 3 HP

  Lưu lượng : 6-24 m3/h

  Cột áp : 28-14 m

  Điện áp : 380V/3pha

   
  6,076,364 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

  Công suất : 2 HP

  Lưu lượng : 4,5-21 m3/h

  Cột áp : 24-14 m

  Điện áp : 380V/3pha

   
  5,471,818 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

  Công suất : 5.5 HP

  Lưu lượng : 6-42 m3/h

  Cột áp : 37-19 m

  Điện áp : 380V/3pha

   
  8,111,818 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

  Công suất : 4 HP

  Lưu lượng : 6-42 m3/h

  Cột áp : 31-12 m

  Điện áp : 380V/3pha

   
  7,284,545 vnđ

  Máy bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh Venz...

  Công suất : 3 HP

  Lưu lượng : 6-30 m3/h

  Cột áp : 32-13 m

  Điện áp : 380V/3pha

   
  5,217,273 vnđ