BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms.Lý
  Ms.Lý
 • 028.38.612.116 - 0909.228.373
 • Mr.Hải
  Mr.Hải
 • 028.38.612.117 - 0909.228.217
 • Trung Tâm Dịch Vụ Bảo Hành
  Trung Tâm Dịch Vụ Bảo Hành
 • 0909.228.435

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL20-17...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL20-17

  • Công suất : 25 HP

  • Lưu lượng : 16 - 22 m3/h

  • Cột áp : 219 - 190 m

   

   
  46,010,000 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL20-14...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL20-14

  • Công suất : 20 HP

  • Lưu lượng : 16 - 22 m3/h

  • Cột áp : 180 - 156 m

   

   
  42,060,000 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL20-12...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL20-12

  • Công suất : 20 HP

  • Lưu lượng : 16 - 22 m3/h

  • Cột áp : 154 - 133 m

   

   
  37,660,000 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL16-16...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL16-16

  • Công suất : 20 HP

  • Lưu lượng : 12 - 18 m3/h

  • Cột áp : 210 - 174 m

   

   

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL16-14...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL16-14

  • Công suất : 20 HP

  • Lưu lượng : 12 - 18 m3/h

  • Cột áp : 184 - 152 m

   

   

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL16-12...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL16-12

  • Công suất : 15 HP

  • Lưu lượng : 12 - 18 m3/h

  • Cột áp : 157 - 130 m

   

   

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL12-16...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL12-16

  • Công suất : 15 HP

  • Lưu lượng : 9 - 12 m3/h

  • Cột áp : 183 - 162 m

   

   
  31,450,000 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL12-14...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL12-14

  • Công suất : 15 HP

  • Lưu lượng : 9 - 12 m3/h

  • Cột áp : 160 - 140 m

   

   
  29,510,000 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL12-12...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL12-12

  • Công suất : 10 HP

  • Lưu lượng : 9 - 12 m3/h

  • Cột áp : 137 - 121 m

   

   
  26,040,000 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL8-20...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL8-20

  • Công suất : 10 HP

  • Lưu lượng : 6 - 9 m3/h

  • Cột áp : 200 - 175 m

   

   
  29,200,000 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL8-18...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL8-18

  • Công suất : 10 HP

  • Lưu lượng : 6 - 9 m3/h

  • Cột áp : 182 - 157 m

   

   
  27,760,000 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL8-16...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL8-16

  • Công suất : 7.5 HP

  • Lưu lượng : 6 - 9 m3/h

  • Cột áp : 161 - 139 m

   

   
  25,490,000 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL8-14...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL8-14

  • Công suất : 7.5 HP

  • Lưu lượng : 6 - 9 m3/h

  • Cột áp : 141 - 122 m

   

   
  24,260,000 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL8-12...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL8-12

  • Công suất : 5.5 HP

  • Lưu lượng : 6 - 9 m3/h

  • Cột áp : 120 - 104 m

   

   
  20,860,000 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL4-22...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL4-22

  • Công suất : 5.5 HP

  • Lưu lượng : 2 - 5 m3/h

  • Cột áp : 200 - 160 m

   

   
  18,490,000 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL4-19...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL4-19

  • Công suất : 5.5 HP

  • Lưu lượng : 2 - 5 m3/h

  • Cột áp : 171 - 137 m

   

   
  15,940,000 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL4-16...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL4-16

  • Công suất : 4 HP

  • Lưu lượng : 2 - 5 m3/h

  • Cột áp : 144 - 115 m

   

   
  12,570,000 vnđ

  Máy Bơm Trục Đứng Đa Tầng Cánh CNP CDL4-14...

  • Xuất xứ : Trung Quốc

  • Nhà sản xuất : CNP

  • Model : CDL4-14

  • Công suất : 4 HP

  • Lưu lượng : 2 - 5 m3/h

  • Cột áp : 126 - 101 m

   

   
  11,880,000 vnđ