BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Máy bơm chìm nước thải Zenit cánh cắt GRP...

Model : GRP 750/2/G50H

Công suất : 7.2 kw 

Lưu lượng : 3.6 - 22.8 (m3/H)

Cột áp : 52.5 - 22.8 H(m)

 

Máy bơm chìm nước thải Zenit Cánh cắt GRN...

Model : GRN 550/2/G50H

Công suất : 4.1 kw 

Lưu lượng : 3.6 - 21.6 (m3/H)

Cột áp : 46.4 - 24.0 H(m)

 

Máy bơm chìm nước thải Zenit Cánh cắt GRN...

Model : GRN 400/2/G50H

Công suất : 3 kw 

Lưu lượng : 3.6 - 21.6 (m3/H)

Cột áp : 33.6 - 20.4 H(m)

 

Máy bơm chìm nước thải Zenit Cánh cắt GRN...

Model : GRN 300/2/G50H

Công suất : 2.2 kw 

Lưu lượng : 3.6 - 21.6 (m3/H)

Cột áp : 31.4 - 17.5 H(m)

 

Máy bơm chìm nước thải Zenit Cánh cắt GRN...

Model : GRN 250/2/G40H

Công suất : 1.8 kw 

Lưu lượng : 3.6 - 21.6 (m3/H)

Cột áp : 27.3 - 12.5 H(m)

 

 

Máy bơm chìm nước thải Zenit Cánh cắt GRI...

Model : GRI 200/2/G50H

Công suất : 1.7 kw 

Lưu lượng : 3.6 - 21.6 (m3/H)

Cột áp : 22.5 - 5.8 H(m)

 
33,740,909 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit Cánh cắt GRE...

Model : GRE 200/2/G50H

Công suất : 1.7 kw 

Lưu lượng : 3.6 - 21.6 (m3/H)

Cột áp : 25.2 - 6.6 H(m)

 
29,072,727 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit Cánh cắt GRS...

Model : GRS 100/2/G40H

Công suất : 0.9 kw 

Lưu lượng : 3.6 - 14.4 (m3/H)

Cột áp : 18.7 - 7 H(m)

 
18,500,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit Cao áp APN...

Model : APN 550/2/G50H

Công suất : 4.1 kw 

Lưu lượng : 3.6 - 28.8 (m3/H)

Cột áp : 37.4 - 18.9 H(m)

 
56,947,273 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit Cao áp APN...

Model : APN 400/2/G50H

Công suất : 3 kw 

Lưu lượng : 3.6 - 28.8 (m3/H)

Cột áp : 33.4 - 15.7 H(m)

 
53,370,909 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit Cao áp APN...

Model : APN 300/2/G50H

Công suất : 2.2 kw 

Lưu lượng : 3.6 - 32.4 (m3/H)

Cột áp : 28.4 - 5.1 H(m)

 
41,744,545 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit Cao áp APN...

Model : APN 250/2/G40H

Công suất : 1.8 kw 

Lưu lượng : 3.6 - 28.8 (m3/H)

Cột áp : 24.6 - 3.7 H(m)

 
38,536,364 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit Cao áp APE...

Model : APE 200/2/G50H

Công suất : 1.7 kw 

Lưu lượng : 3.6 - 32.4 (m3/H)

Cột áp : 23.9 - 4 H(m)

 
18,675,455 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit Cao áp APS...

Model : APS 100/2/G40H

Công suất : 0.9 kw 

Lưu lượng : 3.6 - 18 (m3/H)

Cột áp : 18.7 - 5.8 H(m)

 
14,225,455 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit không phao DRE...

Model : DRE 200/2/G50V (H) 

Công suất : 1.5 kw 

Lưu lượng : 7.2 - 43.2 (m3/H)

Cột áp : 18.0 - 3.9 H(m)

 
15,490,000 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit không phao DRE...

Model : DRE 150/2/G50V (H) 

Công suất : 1.1 kw 

Lưu lượng : 7.2 - 36 (m3/H)

Cột áp : 14.5 - 3.4 H(m)

 
13,120,909 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit không phao DRE...

Model : DRE 100/2/G50V (H) 

Công suất : 0.88 kw 

Lưu lượng : 7.2 - 28.8 (m3/H)

Cột áp : 12.5 - 4.9 H(m)

 
10,843,636 vnđ

Máy bơm chìm nước thải Zenit không phao DRE...

Model : DRE 75/2/G32V 

Công suất : 0.55 kw 

Lưu lượng : 7.2 - 21.6 (m3/H)

Cột áp : 10.6 - 1.1 H(m)

 
8,164,545 vnđ