BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Bình tích áp Inox Aquasystem AHX50

Model : AHX50

Thể tích : 50 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 
11,270,000 vnđ

Bình tích áp Inox Aquasystem AHX24

Mdel : AHX24

Thể tích : 24 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 
8,690,000 vnđ

Bình tích áp Inox Aquasystem AVX50–50L

Model : AVX50

Thể tích : 50 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 
10,900,000 vnđ

Bình tích áp Inox Aquasystem AX24–24L

Model : AX24

Thể tích : 24 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 
7,310,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VBV2000-2000L

Model : VBV2000-2000L

Thể tích : 2000 Lít

Áp lực max : 16 Bar

 
158,510,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VBV1500-1500L

Model : VBV1500-1500L

Thể tích : 1500 Lít

Áp lực max : 16 Bar

 
96,630,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VBV1000-1000L

Model : VBV1000-1000L

Thể tích : 1000 Lít

Áp lực max : 16 Bar

 
69,730,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VBV750-750L

Model : VBV750-750L

Thể tích : 750 Lít

Áp suất max : 16 Bar

 
45,580,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VBV500-500L

Model : VBV500-500L

Thể tích : 500 Lít

Áp lực max : 16 Bar

 
31,890,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VBV300-300L

Model : VBV300-300L

Thể tích : 300 Lít

Áp lực max : 16 Bar

 
18,330,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VBV200-200L

Model : VBV200-200L

Thể tích : 200 Lít

Áp lực max : 16 Bar

 
14,760,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VBV100-100L

Model : VBV100-100L

Thể tích : 100 Lít

Áp lực max : 16 Bar

 
9,640,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VBV60-60L

Model : VBV60-60L

Thể tích : 60 Lít

Áp Lực max : 16 Bar

 
6,190,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VAV2000-2000L

Model : VAV2000

Thể tích : 2000 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 
118,760,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VAV1500-1500L

Model : VAV1500

Thể tích : 1500 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 
69,380,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VAV1000-1000L

Model : VAV1000-1000L

Thể tích : 1000 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 
52,120,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VAV750-750L

Model : VAV750-750L

Thể tích : 750 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 
33,440,000 vnđ

Bình tích áp Aquasytem VAV500-500L

Model : VAV500-500L

Thể tích : 500 Lít

Áp lực max : 10 Bar

 
18,210,000 vnđ