BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khuyến Mãi Siêu Hot - Combo Máy Bơm Nước Gia Đình Wilo Giá Cực Sốc

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

Model : VS 42-8

Công suất : 30 kw - 380V

Lưu lượng : 25-55 m3/h

Cột áp : 190-124 m

 
210,744,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

Model : VS 42-6

Công suất : 22 kw - 380V

Lưu lượng : 25 - 55 m3/h

Cột áp : 143 - 93  m

 
185,241,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

Model : VS 32-10

Công suất : 18.5 kw - 380V

Lưu lượng : 16 - 40 m3/h

Cột áp : 182 - 98  m

 
116,312,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

Model : VS 32-8

Công suất : 15 kw - 380V

Lưu lượng : 16 - 40 m3/h

Cột áp : 144 - 77  m

 
98,945,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

Model : VS 32-6

Công suất : 11 kw - 380V

Lưu lượng : 16 - 40 m3/h

Cột áp : 108 - 57  m

 
80,936,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

Model : VS 20-10

Công suất : 11 kw - 380V

Lưu lượng : 10 - 28 m3/h

Cột áp : 136 - 85  m

 
77,076,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

Model : VS 16-8

Công suất : 7.5 kw - 380V

Lưu lượng : 8-22 m3/h

Cột áp : 110-70  m

 
56,601,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

Model : VS 16-6

Công suất : 5.5 kw - 380V

Lưu lượng : 8-22 m3/h

Cột áp : 82-52  m

 
49,627,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

Model : VS 8-20

Công suất : 7.5 kw - 380V

Lưu lượng : 5 - 12 m3/h

Cột áp : 208 -135  m

 
68,911,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

Model : VS 8-15

Công suất : 5.5 kw - 380V

Lưu lượng : 5-12 m3/h

Cột áp : 155-99 m

 
58,629,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

Model : VS 8-10

Công suất : 4 kw - 380V

Lưu lượng : 5 - 12 m3/h

Cột áp : 104 - 65 m

 
44,641,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

Model : VS 8-8

Công suất : 3 kw - 380V

Lưu lượng : 5 - 12 m3/h

Cột áp : 83 - 52 m

 
35,045,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

Model : VS 8-6

Công suất : 2.2 kw - 380V

Lưu lượng : 5-152 m3/h

Cột áp : 62-39 m

 
28,127,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

Model : VS 4-19

Công suất : 4 kw - 380V

Lưu lượng : 1,5 - 8 m3/h

Cột áp : 183 - 67 m

 
37,538,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

Model : VS 4-16

Công suất : 3 kw - 380V

Lưu lượng : 1,5 - 8 m3/h

Cột áp : 152 - 55 m

 
29,813,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

Model : VS 4-12

Công suất : 2.2 kw - 380V

Lưu lượng : 1,5 - 8 m3/h

Cột áp : 114 - 41 m

 
25,314,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

Model : VS 2-15

Công suất : 1.5 kw - 380V

Lưu lượng : 1 - 3,5 m3/h

Cột áp : 134 - 60 m

 
25,103,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

Model : CS 40-250B

Công suất : 11 kw - 380V

Lưu lượng : 9 - 54 m3/h

Cột áp : 74-54 m

 
40,027,000 vnđ