BÁO GIÁ 0909.228.373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms.Lý
  Ms.Lý
 • 028.38.612.116 - 0909.228.373
 • Mr.Hải
  Mr.Hải
 • 028.38.612.117 - 0909.228.217

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

  Model : VS 42-8

  Công suất : 30 kw - 380V

  Lưu lượng : 25-55 m3/h

  Cột áp : 190-124 m

   
  210,744,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

  Model : VS 42-6

  Công suất : 22 kw - 380V

  Lưu lượng : 25 - 55 m3/h

  Cột áp : 143 - 93  m

   
  185,241,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

  Model : VS 32-10

  Công suất : 18.5 kw - 380V

  Lưu lượng : 16 - 40 m3/h

  Cột áp : 182 - 98  m

   
  116,312,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

  Model : VS 32-8

  Công suất : 15 kw - 380V

  Lưu lượng : 16 - 40 m3/h

  Cột áp : 144 - 77  m

   
  98,945,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

  Model : VS 32-6

  Công suất : 11 kw - 380V

  Lưu lượng : 16 - 40 m3/h

  Cột áp : 108 - 57  m

   
  80,936,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

  Model : VS 20-10

  Công suất : 11 kw - 380V

  Lưu lượng : 10 - 28 m3/h

  Cột áp : 136 - 85  m

   
  77,076,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

  Model : VS 16-8

  Công suất : 7.5 kw - 380V

  Lưu lượng : 8-22 m3/h

  Cột áp : 110-70  m

   
  56,601,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

  Model : VS 16-6

  Công suất : 5.5 kw - 380V

  Lưu lượng : 8-22 m3/h

  Cột áp : 82-52  m

   
  49,627,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

  Model : VS 8-20

  Công suất : 7.5 kw - 380V

  Lưu lượng : 5 - 12 m3/h

  Cột áp : 208 -135  m

   
  68,911,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

  Model : VS 8-15

  Công suất : 5.5 kw - 380V

  Lưu lượng : 5-12 m3/h

  Cột áp : 155-99 m

   
  58,629,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

  Model : VS 8-10

  Công suất : 4 kw - 380V

  Lưu lượng : 5 - 12 m3/h

  Cột áp : 104 - 65 m

   
  44,641,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

  Model : VS 8-8

  Công suất : 3 kw - 380V

  Lưu lượng : 5 - 12 m3/h

  Cột áp : 83 - 52 m

   
  35,045,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

  Model : VS 8-6

  Công suất : 2.2 kw - 380V

  Lưu lượng : 5-152 m3/h

  Cột áp : 62-39 m

   
  28,127,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

  Model : VS 4-19

  Công suất : 4 kw - 380V

  Lưu lượng : 1,5 - 8 m3/h

  Cột áp : 183 - 67 m

   
  37,538,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

  Model : VS 4-16

  Công suất : 3 kw - 380V

  Lưu lượng : 1,5 - 8 m3/h

  Cột áp : 152 - 55 m

   
  29,813,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

  Model : VS 4-12

  Công suất : 2.2 kw - 380V

  Lưu lượng : 1,5 - 8 m3/h

  Cột áp : 114 - 41 m

   
  25,314,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX...

  Model : VS 2-15

  Công suất : 1.5 kw - 380V

  Lưu lượng : 1 - 3,5 m3/h

  Cột áp : 134 - 60 m

   
  25,103,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

  Model : CS 40-250B

  Công suất : 11 kw - 380V

  Lưu lượng : 9 - 54 m3/h

  Cột áp : 74-54 m

   
  40,027,000 vnđ