BÁO GIÁ 0909 228 373

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Bơm ly tâm Ebara DWO 200

Model : DWO 200

Công suất : 1.5 KW

Lưu lượng : 100-750 (Lít phút)

Cộ áp : 12.7-5.8 m

 
12,530,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh...

Model : EVMS 15 13F5 HQ1BEG E/11

Công sau16t : 11 kw - 380V

Lưu lượng : 130-400 lít/phút

Cột áp : 179-109 m

 
58,986,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh...

Model : EVMS 15 12F5 HQ1BEG E/11

Công suất : 11 kw - 380V

Lưu lượng : 130-400 lít/phút

Cột áp : 165-101 m

 
58,098,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh...

Model : EVMS 15 11N5 Q1BEG E/11

Công suất : 11 kw - 380V

Lưu lượng : 130-400 lít/phút

Cột áp : 151-92.5 m

 
57,847,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh...

Model : EVMS 15 10N5 Q1BEG E/11

Công suất : 11 kw - 380V

Lưu lượng : 130-400 lít/phút

Cột áp : 138-84 m

 
56,276,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh...

Model : EVMS 15 8N5 Q1BEG E/7.5

Công suất : 7.5 kw - 380V

Lưu lượng : 130-400 lít/phút

Cột áp : 110-67 m

 
45,640,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh...

Model : EVMS 15 7N5 Q1BEG E/7.5

Công suất : 7.5 kw - 380V

Lưu lượng : 130-400 lít/phút

Cột áp : 96.5-58.5 m

 
43,705,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh...

Model : EVMS 15 6N5 Q1BEG E/5.5

Công suất : 5.5 kw - 380V

Lưu lượng : 130-400 lít/phút

Cột áp : 82.5-50.5 m

 
38,695,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh...

Model :  EVMS 15 5N5 Q1BEG E/5.5

Công suất : 5.5 kw - 380V

Lưu lượng : 130-400 lít/phút

Cột áp : 69-42 m

 
37,981,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh...

Model : EVMS 15 4N5 Q1BEG E/4.0

Công suất : 4 kw - 380V

Lưu lượng : 130-400 lít/phút

Cột áp : 55-33.6 m

 
29,743,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh...

Model : EVMS 15 3N5 Q1BEG E/3.0

Công suất : 3 kw - 380V

Lưu lượng : 130-400 lít/phút

Cột áp : 41.5-25.2 m

 
26,994,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh...

Model : EVMS 15 2N5 Q1BEG E/2.2

Công suất : 2.2 kw - 380V

Lưu lượng : 130-400 lít/phút

Cột áp : 27.5-18.6 m

 
23,394,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh...

Model : EVMS 15 1N5 Q1BEG E/1.1

Công suất : 1.1 kw - 380V

Lưu lượng : 130-400 lít/phút

Cột áp : 13.8-8.4 m

 
21,604,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh...

Model : EVMS 10 22F5 HQ1BEG E/11

Công suất : 11 kw - 380V

Lưu lượng : 75-250 lít/phút

Cột áp : 233-108 m

 
63,485,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh...

Model : EVMS 10 21F5 HQ1BEG E/7.5

Công suất : 7.5 kw - 380V

Lưu lượng : 75-250 lít/phút

Cột áp : 222-103 m

 
53,008,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh...

Model : EVMS 10 19F5 HQ1BEG E/7.5

Công suất : 7.5 kw - 380V

Lưu lượng : 75-250 lít/phút

Cột áp : 201-93.5 m

 
51,564,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh...

Model : EVMS 10 18F5 HQ1BEG E/7.5

Công suất : 7.5 kw - 380V

Lưu lượng : 75-250 lít/phút

Cột áp : 191-88.5 m

 
50,866,000 vnđ

Máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh...

Model : EVMS 10 16F5 HQ1BEG E/7.5

Công suất : 7.5 kw - 380V

Lưu lượng : 75-250 lít/phút

Cột áp : 169-78.5 m

 

 
49,257,000 vnđ