HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms.Lý
  Ms.Lý
 • 028.38.612.116 - 0909.228.373
 • Mr.Hải
  Mr.Hải
 • 028.38.612.117 - 0909.228.217

  Tin tức

  Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

  Model : DG-840-36

  Công suất : 20 KW

  Điện áp : 380V

   
  59,052,000 vnđ

  Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

  Model : DG-840-26

  Công suất : 13 kw

  Điện áp : 380V

   
  51,996,000 vnđ

  Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

  Model : DG-840-16

  Công suất : 7.5 kw

  Điện áp : 380V

   
  44,940,000 vnđ

  Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

  Model : DG-830-36

  Công suất : 20 kw

  Điện áp : 380V

   
  59,052,000 vnđ

  Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

  Model : DG-830-26

  Công suất : 13 kw

  Điện áp : 380V

   
  51,996,000 vnđ

  Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

  Model : DG-830-16

  Công suất : 7.5 Hp

  Điện áp : 380V

   
  44,940,000 vnđ

  Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh...

  Model : DG-630-46

  Công suất : 7.5 kw

  Điện áp : 380V

   
  33,180,000 vnđ

  Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

  Model : DG-630-36

  Công suất : 5.5 kw

  Điện áp : 380V

   
  30,660,000 vnđ

  Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

  Model :DG-630-26

  Công suất : 4 kw

  Điện áp : 380V

   
  27,132,000 vnđ

  Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

  Model : DG-430-26

  Công suất : 4 kw

  Điện áp : 380V

   
  21,756,000 vnđ

  Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

  Model : DG-430-16

  Công suất : 3.4 kw

  Điện áp : 380V

   
  19,992,000 vnđ

  Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

  Model : DG-330-26

  Công suất : 2.2 kw

  Điện áp : 380V

   
  15,876,000 vnđ

  Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

  Model : DG-330-16

  Công suất : 1.75 kw

  Điện áp : 380V

   
  14,112,000 vnđ

  Máy thổi khí con sò 2 tầng cánh Dargang...

  Model : DG-230-16

  Công suất  : 0.75 kw

  Điện áp : 380V

   
  12,012,000 vnđ

  Máy thổi khí con sò 1 tầng cánh Dargang...

  Model : DG-900-36

  Công suất : 20 kw

  Điện áp : 380V

   
  66,360,000 vnđ

  Máy thổi khí con sò 1 tầng cánh Dargang...

  Model : DG-900-26

  Công suất : 13 kw

  Điện áp : 380V

   
  60,480,000 vnđ

  Máy thổi khí con sò 1 tầng cánh Dargang...

  Model : DG-900-16

  Công suất : 9 kw

  Điện áp  : 380V

   

   
  55,104,000 vnđ

  Máy thổi khí con sò 1 tầng cánh Dargang...

  Model : DG-800-26

  Công suất : 7.5 kw

  Điện áp : 380V

   
  29,316,000 vnđ