BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khuyến Mãi Siêu Hot - Combo Máy Bơm Nước Gia Đình Wilo Giá Cực Sốc

BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA INJECTA...

Model : AT.BX4

Công suất : 28W

Lưu lượng : 50 Lít/h

Áp lực : 1 Bar

 
8,560,000 vnđ

BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA INJECTA...

Model : AT.BX4

Công suất : 28W

Lưu lượng : 35 Lít/h

Áp lực : 2 Bar

 
8,560,000 vnđ

BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA INJECTA...

Model : AT.BX4

Công suất : 28W

Lưu lượng : 22 Lít/h

Áp lực : 4 Bar

 
8,560,000 vnđ

BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA INJECTA...

Model : AT.BX4

Công suất : 28W

Lưu lượng : 20 Lít/h

Áp lực : 5 Bar

 
8,560,000 vnđ

BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA INJECTA...

Model : AT.BX3

Công suất : 28W

Lưu lượng : 16 Lít/h

Áp lực : 2 Bar

 
6,580,000 vnđ

BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA INJECTA...

Model : AT.BX3

Công suất : 28W

Lưu lượng : 14 Lít/h

Áp lực : 6 Bar

 
6,580,000 vnđ

BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA INJECTA...

Model : AT.BX3

Công suất : 28W

Lưu lượng : 10 Lít/h

Áp lực : 10 Bar

 
6,580,000 vnđ

BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA INJECTA...

Model : AT.BX3

Công suất : 28W

Lưu lượng : 7 Lít/h

Áp lực : 16 Bar

 
6,580,000 vnđ

BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA INJECTA...

Model : AT.BX2

Công suất : 28W

Lưu lượng : 8 Lít/h

Áp lực : 2 Bar

 
4,770,000 vnđ

BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA INJECTA...

Model : AT.BX2

Công suất : 28W

Lưu lượng : 5 Lít/h

Áp lực : 8 Bar

 
4,770,000 vnđ

BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA INJECTA...

Model : AT.BX2

Công suất : 28W

Lưu lượng : 4 Lít/h

Áp lực : 10 Bar

 
4,770,000 vnđ

BƠM ĐỊNH LƯỢNG ĐIỆN TỪ 1 PHA INJECTA...

Model : AT.BX2

Công suất : 28W

Lưu lượng : 3 Lít/h

Áp lực : 12 Bar

 
4,770,000 vnđ

BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ - KiỂU MÀNG 3 PHA -...

Model : TM06165C

Công suất : 370W

Lưu lượng : 460 Lít/h

Áp lực : 5 Bar

 
17,270,000 vnđ

BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ - KiỂU MÀNG 3 PHA -...

Model : TM06138C

Công suất : 370W

Lưu lượng : 310 Lít/h

Áp lực : 7 Bar

 
16,520,000 vnđ

BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ - KiỂU MÀNG 3 PHA -...

Model : TM04108C

Công suất : 370W

Lưu lượng : 120 Lít/h

Áp lực : 10 Bar

 
13,810,000 vnđ

BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ - KiỂU MÀNG 3 PHA -...

Model : TM05050G

Công suất : 90W

Lưu lượng : 60 Lít/h

Áp lực : 5 Bar

 
10,840,000 vnđ

BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ - KiỂU MÀNG 3 PHA -...

Model : TM05050C

Công suất : 90W

Lưu lượng : 20 Lít/h

Áp lực : 5 Bar

 
9,790,000 vnđ

BƠM ĐỊNH LƯỢNG CƠ KHÍ - KiỂU MÀNG 3 PHA -...

Model : TM05050A

Công suất : 90W

Lưu lượng : 20 Lít/h

Áp lực : 5 Bar

 
9,390,000 vnđ