BÁO GIÁ 0909 228 359

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Khuyến Mãi Siêu Hot - Combo Máy Bơm Nước Gia Đình Wilo Giá Cực Sốc

MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

Model : CS 40-250B

Công suất : 11 kw - 380V

Lưu lượng : 9 - 54 m3/h

Cột áp : 74-54 m

 
40,027,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

Model : CS 50-250A

Công suất : 22.5 kw - 380V

Lưu lượng : 27 - 78 m3/h

Cột áp : 90-71 m

 
60,889,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

Model : CS 50-250B

Công suất : 18.5 kw - 380V

Lưu lượng : 27 - 78 m3/h

Cột áp : 80.8 - 65 m

 
56,258,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

Model : CS 50-250C

Công suất : 15 kw - 380V

Lưu lượng : 27 - 78 m3/h

Cột áp : 71.3 - 54 m

 
52,086,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

Model : CS 50-200A

Công suất : 15 kw - 380V

Lưu lượng : 21 - 78 m3/h

Cột áp : 64.5 - 51.5 m

 
51,027,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

Model : CS 50-200B

Công suất : 11 kw - 380V

Lưu lượng : 24-78 m3/h

Cột áp : 52.7-38 m

 
38,166,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

Model : CS 50-160A

Công suất : 7.5 kw - 380V

Lưu lượng : 21-78 m3/h

Cột áp : 40-23 m

 
28,230,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

Model : CS 50-160B

Công suất : 5.5 kw - 380V

Lưu lượng : 21 - 78 m3/h

Cột áp : 37 - 20.5 m

 
27,299,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

Model : CS 40-250A

Công suất : 15 kw - 380V

Lưu lượng : 9 - 54 m3/h

Cột áp : 91.5 - 73 m

 
52,887,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

Model : CS 40-200A

Công suất : 7.5 kw - 380V

Lưu lượng : 9-54 m3/h

Cột áp : 56 - 40.5 m

 
27,914,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

Model : CS 40-200B

Công suất : 5.5 kw - 380V

Lưu lượng : 9 - 54 m3/h

Cột áp : 46.5-31.5 m

 
27,644,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

Model : CS 40-160A

Công suất : 3.7 kw - 380V

Lưu lượng : 9 - 48 m3/h

Cột áp : 36.2 - 22 m

 
20,786,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

Model : CS 32-200A

Công suất : 7.5 kw - 380V

Lưu lượng : 6 - 36 m3/h

Cột áp : 60.7 - 45 m

 
27,798,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

Model : CS 32-200C

Công suất : 3.7 kw - 380V

Lưu lượng : 6 - 36 m3/h

Cột áp : 40.7 - 26 m

 
210,003,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

Model : CS 32-160A

Công suất : 3 kw - 380V

Lưu lượng : 6 - 30 m3/h

Cột áp : 36.5 - 23.5 m

 
17,728,000 vnđ

MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

Model : CS 32-160B

Công suất : 2.2 kw - 380V

Lưu lượng : 6 - 30 m3/h

Cột áp : 28.8-15.5 m

 
16,383,000 vnđ