BÁO GIÁ 0909.228.217

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Ms.Lý
  Ms.Lý
 • 028.38.612.116 - 0909.228.373
 • Mr.Hải
  Mr.Hải
 • 028.38.612.117 - 0909.228.217

  MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

  Model : CS 40-250B

  Công suất : 11 kw - 380V

  Lưu lượng : 9 - 54 m3/h

  Cột áp : 74-54 m

   
  40,027,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

  Model : CS 50-250A

  Công suất : 22.5 kw - 380V

  Lưu lượng : 27 - 78 m3/h

  Cột áp : 90-71 m

   
  60,889,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

  Model : CS 50-250B

  Công suất : 18.5 kw - 380V

  Lưu lượng : 27 - 78 m3/h

  Cột áp : 80.8 - 65 m

   
  56,258,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

  Model : CS 50-250C

  Công suất : 15 kw - 380V

  Lưu lượng : 27 - 78 m3/h

  Cột áp : 71.3 - 54 m

   
  52,086,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

  Model : CS 50-200A

  Công suất : 15 kw - 380V

  Lưu lượng : 21 - 78 m3/h

  Cột áp : 64.5 - 51.5 m

   
  51,027,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

  Model : CS 50-200B

  Công suất : 11 kw - 380V

  Lưu lượng : 24-78 m3/h

  Cột áp : 52.7-38 m

   
  38,166,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

  Model : CS 50-160A

  Công suất : 7.5 kw - 380V

  Lưu lượng : 21-78 m3/h

  Cột áp : 40-23 m

   
  28,230,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

  Model : CS 50-160B

  Công suất : 5.5 kw - 380V

  Lưu lượng : 21 - 78 m3/h

  Cột áp : 37 - 20.5 m

   
  27,299,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

  Model : CS 40-250A

  Công suất : 15 kw - 380V

  Lưu lượng : 9 - 54 m3/h

  Cột áp : 91.5 - 73 m

   
  52,887,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

  Model : CS 40-200A

  Công suất : 7.5 kw - 380V

  Lưu lượng : 9-54 m3/h

  Cột áp : 56 - 40.5 m

   
  27,914,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

  Model : CS 40-200B

  Công suất : 5.5 kw - 380V

  Lưu lượng : 9 - 54 m3/h

  Cột áp : 46.5-31.5 m

   
  27,644,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

  Model : CS 40-160A

  Công suất : 3.7 kw - 380V

  Lưu lượng : 9 - 48 m3/h

  Cột áp : 36.2 - 22 m

   
  20,786,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

  Model : CS 32-200A

  Công suất : 7.5 kw - 380V

  Lưu lượng : 6 - 36 m3/h

  Cột áp : 60.7 - 45 m

   
  27,798,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

  Model : CS 32-200C

  Công suất : 3.7 kw - 380V

  Lưu lượng : 6 - 36 m3/h

  Cột áp : 40.7 - 26 m

   
  210,003,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

  Model : CS 32-160A

  Công suất : 3 kw - 380V

  Lưu lượng : 6 - 30 m3/h

  Cột áp : 36.5 - 23.5 m

   
  17,728,000 vnđ

  MÁY BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP LIỀN TRỤC SPERONI...

  Model : CS 32-160B

  Công suất : 2.2 kw - 380V

  Lưu lượng : 6 - 30 m3/h

  Cột áp : 28.8-15.5 m

   
  16,383,000 vnđ